Debatt. .

2017-10-05 07:00
”Det är verkligen inget ekonomiskt lättsinne att kraftfullt satsa på utbildning och lärande för barnen eller de som behöver komma in på arbetsmarknaden. Tvärtom. Det är framtidsinvesteringar”, skriver debattörerna.  Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
”Det är verkligen inget ekonomiskt lättsinne att kraftfullt satsa på utbildning och lärande för barnen eller de som behöver komma in på arbetsmarknaden. Tvärtom. Det är framtidsinvesteringar”, skriver debattörerna.

Att satsa på utbildning är inte ekonomiskt lättsinne

Nyligen presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen sitt förslag till budget. Efter att för tredje gången i modern tid betat av de underskott som en borgerlig regering lämnat efter sig har regeringen nu skapat ett reformutrymme på 40 miljarder kronor. Detta samtidigt som statsskulden betalats av med lika mycket. Det här är möjligt eftersom vi i tre år satt investeringar i samhällsbygget före ofinansierade skattesänkningar.

Regeringens budget är offensiv och stark. Detta får den samlade borgerligheten att tala om slösaktighet, valfläsk och oansvarighet.

Vi håller inte med. Det är verkligen inget ekonomiskt lättsinne att kraftfullt satsa på utbildning och lärande för barnen eller de som behöver komma in på arbetsmarknaden. Tvärtom. Det är framtidsinvesteringar. I Jönköpings kommun innebär detta bland annat nya tillskott på drygt 24 miljoner kronor till skolan och barn och ungas hälsa.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen även för pensionärer och barnfamiljer. Därför tar vi ytterligare steg för att ta bort pensionärsskatten och höjer bostadstillläggen. Samtidigt höjer vi barnbidragen med 200 kronor per barn.

Vi inser också vikten av att satsa på den gemensamt finansierade välfärden för att stärka den svenska modellen. Ska vi vara beredda att betala för den måste den också motsvara våra förväntningar. Därför stärker vi bland annat förlossningsvården i Jönköpings län med drygt 31 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 35 nya barnmorskor. Samtidigt skjuter vi till ytterligare 130 miljoner kronor för att minska köerna, förbättra personalens arbetsvillkor och öka bemanningen.

De ekonomiska och sociala klyftorna har ökat i vårt land under två årtionden. Skattesänkningar, nedskärningar i sociala försäkringar och arbetslöshet har varit motorer för ojämlikhet. Budgeten har därför en tydlig riktning att minska klyftor och öka jämlikheten. Trygghet och framtidstro ska komma alla människor till del. I en orolig tid är det också nödvändigt med de betydande satsningarna på polis och försvar som föreslås.

Det här är en tydlig reformbudget och målet är tydligt: Det är dags att Sveriges ekonomiska styrka kommer alla till del!

 

Peter Persson, Helene Petersson, Thomas Strand & Johanna Haraldsson (S) 
Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Jönköpings län