Debatt. .

2017-09-14 07:00
”Regionen behöver bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Vårdpersonal säger upp sig och drar vidare. Vi måste ändra på detta”, skriver debattörerna. Bild Mikael Fritzon
”Regionen behöver bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Vårdpersonal säger upp sig och drar vidare. Vi måste ändra på detta”, skriver debattörerna.

Bristen på personal hotar den regionala tillväxten

Nu är det ett år kvar till valet. De tre senaste åren har förvånansvärt lite hänt för den regionala utvecklingen. En del tror att Socialdemokraterna styr Region Jönköpings län. Så är det inte. Vi är i opposition och har varje år försökt förmå den politiska alliansledningen att satsa och investera i verksamheten. Så har det inte blivit.

Vi har velat stoppa neddragningen av antalet vårdplatser. Vi har sagt nej till att spara in på personal. Vi har velat att det ska göras en konsekvensanalys av vad neddragningarna får för effekter i verksamheten. Allt detta har alliansledningen sagt nej till. Som en följd av det rapporterar vårdpersonal om ansträngda arbetssituationer som kan riskera patientsäkerheten.

Regionens enorma verksamhet har samtidigt en enorm potential. Här finns möjligheter. Att leda regionen handlar om mer än att bara snällt följa med och få ett plus på sista raden, när det finns stora utmaningar. Istället handlar det om att peka ut riktningen för regionen och för samtliga 13 kommuner i länet och få alla att dra åt samma håll. Det är riktig regional utveckling. Så sker inte idag.

Bristen på personal är den enskilt viktigaste ödesfrågan för regionen. Fler sjuksköterskor och läkare behövs i vården. Skolorna letar efter lärare. Industrin skriker efter att hitta rätt och kompetent personal. All den här bristen på personal hotar den regionala tillväxten. Det är svårt att locka hit den kompetents som behövs. Kulturutbudet behöver utvecklas. Regionen behöver bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Vårdpersonal säger upp sig och drar vidare. Vi måste ändra på detta. Den regionala utvecklingen handlar om att öka attraktiviteten. Hela regionen ska leva.

Den politiska ledningen förmår inte att kunna lösa den här situationen. Alliansen styr i minoritet men stöds av Sverigedemokraterna och kan därmed få igenom sin budget. Regionen har inte det ledarskap som behövs. Om ett år är det val och då kan vi gemensamt ändra på det här. Får vi Socialdemokrater mandat så kan vi ta på oss den ledartröjan som vi vill att regionen ska ha. Regionen måste vägleda och vilja för att förbättra.

Den blockpolitik som pågår både på det nationella planet och regionalt har varit politiskt förödande. Vi behöver bryta upp blocken för att kunna skapa långsiktiga genomarbetade och ansvarstagande förändringar. Men för det krävs politiskt ansvar. Och mod.

Valet 2018 kommer att handla om vilket samhälle vi vill leva i. Socialdemokratin vill skapa ett bättre samhälle för alla, där människor både bidrar till välfärden efter förmåga och får del av den efter behov. En välfärd med större tillit till personalen. Den svenska modellen utmanas ständigt av krafter som har andra drivkrafter än jämlikhet och solidaritet. Den solidariskt finansierade välfärden är under ständigt hot. Den går inte att ta för given.

Vill vi ha ett samhälle där skattesänkningar prioriteras före bland annat sjukvård? Eller ett samhälle där våra gemensamma skattepengar tillåts gå till vinst för enskilda privatpersoner? Och där vinsten kan föras ut ur landet via riskkapitalbolag. Eller ett samhälle som gör skillnad på människor, där en del inte anses lika mycket värda? Vi Socialdemokrater vill inte det. Socialdemokraterna vill investera i sjukvård och regional verksamhet som bygger på jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Vi kan om vi vill.

 

Carina Ödebrink & Marcus Eskdahl (S) 
Regionråd i opposition