Debatt. .

2017-12-21 07:00
”Vi satsar särskilt på åtgärder för att få in utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden”, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT
”Vi satsar särskilt på åtgärder för att få in utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden”, skriver debattören.

Därför fortsätter vi öka antalet utbildningsplatser

Nu till årsskiftet träder regeringens budget för 2018 i kraft. Vi tog över regeringsmakten för drygt tre år sedan i ett läge där statsfinanserna hade ett underskott på 60 miljarder, arbetslösheten hade bitit sig fast på höga nivåer och revorna i välfärden var stora. Sedan dess har vi bytt inriktning.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Regeringen har bedrivit den stramaste finanspolitiken sedan 90-talet. Investeringar i samhällsbygget har konsekvent gått före stora ofinansierade skattesänkningar. Nu ser vi resultatet. Det är ordning och reda i statsfinanserna och överskotten växer.

Det nya läget ska användas till att både betala av på statsskulden – över 40 miljarder kronor nästa år – och till investeringar i samhällsbygget som kommer alla i hela landet till del.

Vår viktigaste prioritering handlar om jobben. I dag går över 200 000 fler människor till jobbet än när regeringen tillträdde. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 14 år.

Samtidigt står alltför många utanför arbetsmarknaden. Svenska företag säger att det största hindret mot att växa är brist på rätt utbildad arbetskraft. Därför fortsätter vi öka antalet utbildningsplatser, inte minst genom att bygga ut yrkesutbildningar i hela landet. I vår budget finns pengar till 18 000 nya utbildningsplatser 2018 och de kommer att fortsätta öka.

Den 1 januari sänks skatten för små företag som gör sin första anställning. Därtill förbättras möjligheterna för små, växande företag att rekrytera genom att beskattningen av personaloptioner förändras.

Att korta vägen till arbete för nyanlända är en av de största utmaningarna vi stått inför på svensk arbetsmarknad. Därför ställer vi nu högre krav och inför utbildningsplikt för att nyanlända ska skaffa sig grundläggande kunskaper – annars går man miste om sin ersättning. Vi satsar särskilt på åtgärder för att få in utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden.

Och inte minst så kommer våra satsningar på fler lärare, sjuksköterskor, soldater och poliser bli verklighet 2018.

Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

 

 

Helene Petersson (S) 
Riksdagsledamot från Jönköpings län