Debatt. .

2017-06-08 07:00
”Regeringen planerar att skärpa läroplanen så att daglig rörelse blir en självklarhet i alla Sveriges skolor”, skriver debattörerna.  Bild: Henrik Montgomery Gow/TT
”Regeringen planerar att skärpa läroplanen så att daglig rörelse blir en självklarhet i alla Sveriges skolor”, skriver debattörerna.

Därför inför vi mera idrott i skolan

Alla barn ska röra på sig varje dag i skolan. Fysisk aktivitet leder till höjda kunskapsresultat och bättre välbefinnande och hälsa. Därför samlar nu regeringen lärarfack, forskning och frilufts- och idrottsrörelse för att samlat öka den dagliga rörelsen.

Att skolan ställer krav på att varje elev ska röra sig en stund varje dag är naturligtvis en viktig del. Därför planerar regeringen att skärpa läroplanen så att daglig rörelse blir en självklarhet i alla Sveriges skolor. Tidigare har regeringen också infört ett bidrag som skolor kan söka för att blanda in mer fysisk aktivitet i den övriga undervisningen.

Eleverna behöver också få fler idrottslektioner. Därför ökar den socialdemokratiskt ledda regeringen idrottsundervisningen med 100 timmar. Vi ska sätta in de extra lektionerna i de årskurser där forskningen visar att det gör störst skillnad, varför Skolverket nu fått i uppdrag att titta på den frågan. Om de 100 extra timmarna till exempel koncentreras till högstadiet skulle detta innebära en extra idrotts-lektion per vecka.

En sak är dock viktig att påpeka. Även om vi satsar på mer idrotts-undervisning så kommer det att finnas elever som tycker att idrottsundervisningen är svår eller jobbig. Många skolor behöver göra ett arbete för att se till att fräscha upp duschrum, förbättra utemiljön på skolan och se till att ha kompetenta lärare och andra vuxna som kan se till att både lektionen, omklädnings- och duschsituationen är trygg. Andra behöver förebygga och stoppa mobbning och trakasserier i korridoren eller på nätet. Några skolor behöver variera undervisningen bättre, så att inte exempelvis tävlingsmoment står i vägen för att alla elever ska kunna delta på samma villkor. 

Det här är ett jobb som måste göras på varje skola. Regeringen stöttar upp med ett statsbidrag som kan användas till att fräscha upp gymnastiksalar och duschrum eller till att förbättra utemiljön på skolorna. Vi har också gjort investeringar för en bättre elevhälsa, som kan vara en motor i skolans trygghetsarbete. Viktigt är också att få fler behöriga idrottslärare och en kompetens-utveckling kring fysisk aktivitet för övriga lärare så att rörelse blir en naturlig del under skoldagen. 

Fler möjligheter för varje elev att röra på sig varje dag och mer idrottsundervisning med behöriga lärare kommer att förbättra elevernas koncentration, höja skolresultaten och bygga goda vanor som eleverna bär med sig genom resten av sina liv.

 

Lena Hallengren & Thomas Strand (S) 
Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott och Thomas Strand (S), riksdagsledamot från Jönköpings län