Debatt. .

2017-10-19 07:00
”Fråga om jag klarar mig, förvarna mig om du tror att jag inte ser vägarbetet men ryck inte bara tag i mig. Att fråga skapar en tryggare miljö för mig och för många andra”, skriver Linus Forsberg, ordförande Riksorganisationen Unga med Synnedsättning. Bild Björn Larsson Rosvall/TT
”Fråga om jag klarar mig, förvarna mig om du tror att jag inte ser vägarbetet men ryck inte bara tag i mig. Att fråga skapar en tryggare miljö för mig och för många andra”, skriver Linus Forsberg, ordförande Riksorganisationen Unga med Synnedsättning.

Det behövs mer kunskap om den vita käppen

Söndagen den 15 oktober ägde ”Vita käppens dag” rum, en dag som årligen uppmärksammas men som få fortfarande har kännedom om, liksom det är få som har full kännedom om den vita käppens funktion.

Vita käppens dag är till för att uppmärksamma den vita käppen, en viktig symbol för oss med synnedsättning och ett av våra viktigaste vardagliga hjälpmedel som ger oss en ökad möjlighet till frihet och självständighet.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Tyvärr är det i dag många som väljer att inte använda sin vita käpp i vardagen. Ofta är det vi med ledsyn, det vill säga vi som ser så pass mycket att vi klarar av att navigera själv men där vår synnedsättning gör det svårt att till exempel observera omgivningen, som inte känner oss bekväma med det. Detta beror i många fall på att vi upplever att allmänhetens bild av en person med vit käpp är att den är helt blind och ofta behöver hjälp.

Detta beror dels på att det finns en avsaknad av kunskap i samhället om den vita käppen. För oss som enbart har en synnedsättning finns det i regel två varianter, ”markeringskäpp” och ”teknikkäpp”, fler ifall vi blandar in exempelvis dövblindhet. En teknikkäpp används av personer med så pass nedsatt synförmåga att den inte klarar av/har svårt att navigera med synens hjälp.

Teknikkäppens syfte är dels att signalera synnedsättningen till omgivningen men också för att känna sig fram med, som ett par extra ögon. En markeringskäpps syfte är just att markera för omgivningen att personen som bär den har en nedsatt synförmåga. Den används i regel av personer med ledsyn och till skillnad från teknikkäppen slås den inte mot marken utan hålls i luften. Den som har markeringskäpp behöver därför sällan aktivt hjälp, enbart mer visad hänsyn.

En stor del av problematiken beror också på avsaknad av kunskap om hur det är att ha en synnedsättning, vad som är möjligt att göra själv och vad vi kan behöva hjälp med. Vi vet att det är med all välmening som personer ibland drar tag i oss för att de tror att de vet vart vi ska men i många fall blir detta i stället ett störningsmoment och för vissa även integritetskränkande.

Naturligtvis kan vi behöva hjälp ibland och om du ser en situation där du tror att hjälp behövs är det jättebra att du vill agera men fråga först, som i alla andra situationer. Fråga om jag klarar mig, förvarna mig om du tror att jag inte ser vägarbetet men ryck inte bara tag i mig. Att fråga skapar en tryggare miljö för mig och för många andra.

På sikt vore en ökad kunskap i samhället om vita käppen väldigt bra men om vi börjar med att sluta rycka tag i personer och i stället fråga skulle det göra väldigt mycket. Det skulle få mig och många andra att sluta dra oss för att använda vår käpp mer i vardagen, det skulle öka vår trygghet och därmed också vår frihet.

 

Linus Forsberg 
Ordförande Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US)