Debatt. .

2017-12-07 07:00
”Den viktiga samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem kommer att underlättas av att förskoleklassen nu görs obligatorisk, och alla barn får samma chans”, skriver debattörerna.  Bild: Hasse Holmberg / TT
”Den viktiga samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem kommer att underlättas av att förskoleklassen nu görs obligatorisk, och alla barn får samma chans”, skriver debattörerna.

Mer kunskap genom tidigare skolstart

Sverige ska vara möjligheternas land! Den svenska modellen ska gälla alla och barn har rätt att få den allra bästa starten på sitt lärande. Med en tidigare skolstart ges fler barn möjlighet att nå kunskapsmålen. Därför görs nu förskoleklassen obligatorisk för alla sexåringar från och med höstterminen 2018.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Att kunna studera och jobba med det man helst vill är avhängigt av hur bra din skoltid är. Forskning visar att barn som tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer får bättre möjligheter att utvecklas och lära. Förskoleklassen stärker sexåringars språkkunskaper, deras sociala kompetens och deras förmåga till samspel, kreativitet och reflektion. Det är en viktig jämlikhetsfråga att alla barn får möjlighet till en bra start i livet i en lärorik miljö.

Riksdagens beslut att göra förskoleklassen obligatorisk innebär att alla barn garanteras en tioårig skolgång. Det är första gången sedan 1962 som skolplikten förlängs, och cirka 2 000 fler barn varje år kommer att få gå i skolan. Det är en historisk jämlikhetsreform som garanterar alla sexåringar en bra start på sitt lärande.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har också stärkt utbildnings- och kunskapsperspektivet i förskoleklassen genom en förbättrad läroplan och satsningar på stärkt likvärdighet.

Det är viktiga steg för att göra förskoleklassen ännu bättre. Regeringen har också satsat på fortbildning av personal samt investerat i fler lärare och bättre skolmiljöer. Den viktiga samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem kommer att underlättas av att förskoleklassen nu görs obligatorisk, och alla barn får samma chans.

Snart är det dags för nästa steg, då riksdagen behandlar förslaget om en Läsa-skriva-räkna-garanti i förskoleklass och på lågstadiet. Det är en reform som stärker förskoleklassens pedagogiska uppdrag och garanterar elevers rätt till tidigt stöd.

Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola. När alla sexåringar nu garanteras en bra start på sitt lärande kommer fler få förutsättningar att nå kunskapsmålen. Det är bra för alla sexåringar. Det är bra för Sverige!

 

Lena Hallengren & Thomas Strand (S) 
Lena Hallengren (S), ordförande riksdagens utbildningsutskott och Thomas Strand (S), riksdagsledamot från Jönköpings län