Debatt. .

2017-11-30 07:00
”Av landets 290 kommuner uppger 240 att de har brist på bostäder. Detta trissar upp priserna på bostadsmarken och innebär att många människor med lägre inkomster har svårt att få tag i eget boende”, skriver debattörerna.  Bild: Malin Hoelstad / SvD / TT
”Av landets 290 kommuner uppger 240 att de har brist på bostäder. Detta trissar upp priserna på bostadsmarken och innebär att många människor med lägre inkomster har svårt att få tag i eget boende”, skriver debattörerna.

Nu bygger vi bort bostadsbristen

I dag är bostadsfrågan i allt högre grad en klassfråga. Det blev inte minst tydligt i det senaste numret av ETC Jönköping (171124) som tydliggör vilka höga löner som krävs för att kunna köpa en lägenhet i Jönköping. Höga kontantinsatser innebär också många ungdomar tvingas hyra dyrt i andra hand.

Det här hänger ihop med att det allt för länge byggts för lite i Sverige. Av landets 290 kommuner uppger 240 att de har brist på bostäder. Detta trissar upp priserna på bostadsmarken och innebär att många människor med lägre inkomster har svårt att få tag i eget boende. Konsekvenserna ser vi i trångboddhet och bostadssegregation där människor isoleras i socioekonomiskt utsatta områden.

Situationen på bostadsmarknaden drabbar både oss som privatpersoner och Sverige som land. För den som inte får tag i en lägenhet begränsar bostadsbristen friheten. Samtidigt riskerar det att hämma hela Sveriges ekonomiska tillväxt när människor inte kan studera eller tvingas tacka nej till arbete på grund av att de inte hittar någonstans att bo.

För oss socialdemokrater är bostaden en viktig del av vår välfärdspolitik. Att använda bostadsbristen som anledning till att frångå synen på bostaden som en social rättighet och avreglera bostadsmarknaden ytterligare är inget alternativ.

Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen haft bostadspolitiken högt på dagordningen sedan dag ett.

Vi vet nämligen att det krävs en aktiv politisk vilja för att bygga bort bostadsbristen. Bostadsbristen löser inte sig själv. Regeringen genomför därför nu den största statliga satsningen på 20 år för att öka antalet bostäder.

För att lyftkranar och byggnadsställningar ska vara ett ännu påtagligare inslag i Jönköping och andra kommuners stadsbilder har regeringen bland annat infört en byggbonus som de kommuner som är med och bidrar till ett ökat bostadsbyggande får ta del av. Totalt fördelas 1,8 miljarder kronor till landets kommuner. Jönköpings kommun har sökt och beviljats ett bidrag på drygt 24 miljoner kronor.

Detta är en av flera åtgärder regeringen vidtagit för att ge kommunerna bättre förutsättningar för att bygga bort bostadsbristen. Utöver byggbonusen satsar vi exempelvis också på att stimulera byggandet av små hyreslägenheter genom ett investeringsstöd som beräknar räcka till cirka 15 000 nya hyresrätter om året. Är det någon bostadstyp som blivit särskilt eftersatt under de borgerliga årens tilltro till att marknaden själv ska reglera byggandet är det just hyresrätter. Marknaden bygger nämligen inte det som behövs – utan det krävs för att upprätthålla den ökade prisbilden.

Bostadsbristen är en stor samhällsutmaning – både på kort och lång sikt. Samtidigt är det ingen naturlag att det ska råda bostadsbrist. Det som krävs är att staten och Sveriges kommuner prioritera bostadspolitiken och i samverkan med privata bostadsaktörer ser till att bostaden återigen blir en rättighet. För alla.

 

Johanna Haraldsson & Mona Forsberg (S) 
Johanna Haraldsson (S), Riksdagsledamot från Jönköpings län och Mona Forsberg (S), Kommunalråd i Jönköpings kommun