Debatt. .

2017-03-23 07:00
Bild: Björn Lindgren/TT

Nu ska det bli lättare att sätta upp solceller och solfångare

”Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.”

 

Citatet ovan är hämtat från Boverkets hemsida. Låter det krångligt? Det tycker vi! För de flesta individer innebär bygglovsprocessen en komplicerad och trög process. Det är ofta svårt att förstå reglerna och ibland kan mindre ombyggnationer eller fasadändringar ta lång tid att få godkända eftersom kommunerna inte har resurser att snabbt handlägga alla ansökningar. 

Samtidigt lider många kommuner i Sverige av bostadsbrist och Jönköping är inget undantag. Människor får vänta länge för att få en egen bostad. Viljan att bygga är visserligen stor. Sedan regeringen tillträdde ligger bostadsbyggandet på rekordnivåer. Så här mycket har det inte byggts i Sverige sedan slutet på miljonprogrammet. Men brist på arbetskraft samt belastningen på bygglovskontoren skapar en flaskhals.

Därför tycker Miljöpartiet att kommunernas resurser ska läggas på att i första hand möjliggöra nya bostäder. Vi måste skynda på den gröna samhällsomställningen, det behöver byggas mer, och mer grönt. Det måste bli enklare att göra miljösmarta förändringar. 

Därför har regeringen gett Boverket i uppdrag att utreda hur bygglov för solceller och solfångare kan tas bort. Som individ ska du ha större möjlighet att själv välja vad du vill bygga till eller ändra på din fastighet. Att bygglovskravet för solceller och solfångare ska tas bort är en glädjande och viktig grön nyhet för att skynda på omställningen till ett samhälle med 100 procent förnybar energiproduktion. De som vill sätta upp klimatsmarta solceller och solfångare på enfamiljshus, flerfamiljshus, kontorshus, industrier eller balkongen ska inte behöva söka bygglov.

Med Miljöpartiet i regering blir det bli enklare att producera sin egen el och göra förändringar i sitt hem. De slopade kraven på byggloven ger mindre krångel och mer tid för kommunerna att lägga på att tillskapa nya bostäder. Den rödgröna regeringen har sedan tidigare sett till att de företag, organisationer och privatpersoner som vill sätta upp solceller kan få ekonomiskt stöd för investeringen. Nu tar vi ytterligare steg för att underlätta för solrevolutionen och det gröna samhällsbygget. 

 

Emma Hult (MP) 
riksdagsledamot Jönköpings län och bostadspolitisk talesperson