Debatt. .

2017-09-28 07:00
”Samtidigt som byggtakten av nya bostäder är den högsta på 40 år glöms idrotts­ytor, mötesplatser och annan samhällsservice bort i allt för många kommuners planering”, skriver debattörerna. Bild: FREDRIK SANDBERG/TT
”Samtidigt som byggtakten av nya bostäder är den högsta på 40 år glöms idrotts­ytor, mötesplatser och annan samhällsservice bort i allt för många kommuners planering”, skriver debattörerna.

Politiker – ni måste bygga för allas vår hälsa

Nu sprudlar Jönköpings kommun av idrott. Planer, hallar och banor fylls kväll efter kväll av kompisar med av spring i benen som ses igen efter en lång sommar. Helt enkelt en meningsfull fritid som ger den sammanhållning och träning som barn och ungdomar mår bra av.

Tyvärr har inte alla en träning att gå till. De får inte plats. Ett exempel är Hovslätts IK – Friidrott som har barn och ungdomar i kö för att det inte finns tillräckligt med funktionella träningslokaler. Det är inte den enda föreningen i Jönköping eller i landet.

Det är allvarligt då behovet av rörelse och motion aldrig har varit större än vad det är idag. Enligt en rapport från nordiska ministerrådet är svenska barn de mest stillasittande i Norden. Regeringen har lovat mer idrottsundervisning och en timmes daglig rörelse i skolan. Det är bra, men det är minst lika viktigt att skapa bra förutsättningar för föreningsidrotten att bredda sin verksamhet och erbjuda fler möjligheten till rörelse, gemenskap och en bättre hälsa.

Därför behöver våra politiker i Jönköpings kommun agera för att fler idrottsanläggningar och idrottsytor byggs. I september nästa är år är det val, innan dess vill vi ha tydliga besked från alla partier vad de tänker göra föra att barnen ska kunna springa, hoppa, simma och stå på händer – istället för att stå i kö.

I en färsk undersökning från Sveriges kommuner och landsting framgår att Sveriges befolkning har ökat med 14 procent sedan 1990 däremot har tillgången till idrottsanläggningar, räknat i antal, inte har ökat i samma takt. Samtidigt som byggtakten av nya bostäder är den högsta på 40 år glöms idrottsytor, mötesplatser och annan samhällsservice bort i allt för många kommuners planering.

Visst behövs nya bostäder, men när kommunernas enda fokus blir att planera för nya bostäder riskerar vi att bygga in samhällsproblem med ohälsa och segregation för kommande decennier.


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


Att det byggs upp en infrastruktur med hallar, planer, banor och så vidare som ger alla möjlighet att idrotta är viktigt – inte minst för folkhälsan, men även som en del av ett socialt hållbart samhälle. Forskning visar till exempel att idrottsytor bidrar till en mer levande, hälsosam, attraktiv och trygg närmiljö. Den visar också att ju närmare man har till en idrottsanläggning, desto mer idrottar och motionerar man.

Bristen på idrottsanläggningar, och avsaknaden av idrottsytor i samhällsplaneringen visar att det finns ett glapp mellan politikens retorik kring vikten av rörelse och en bättre folkhälsa samt verkligheten för de föreningar som finns och verkar i Jönköpings kommun. Våren 2017 svarade 13 av kommunerna i Småland att idrottsföreningar tvingas tacka nej till barn och unga på grund av bristen på idrottsytor.

En anledning till varför idrottsytor prioriteras bort är för att kommunerna enligt lag inte har någon skyldighet att planera för idrottsytor. En förändrad lagstiftning har även ett brett stöd bland Sveriges kommuner, 65 procent anger att de tror att utbyggnaden av idrottsytor skulle öka om ordet idrott skrevs in i plan- och bygglagen (PBL).

Vi kräver att idrott skrivs in i PBL så att kommunerna tvingas ta med idrotten i samhällsplaneringen.

Idrottsföreningarna i Småland vill vara med och ta ansvar för en bättre folkhälsa och för att alla som vill och kan ska få vara med, men då behöver politiken ge oss förutsättningar att göra det – vi behöver politiker som ser till att bygga för vår hälsa!

 

Roger Ödebrink & Rickard Strandberg 
Roger Ödebrink, Ordförande i Smålands Idrottsförbund och Rickard Strandberg, Distriktsidrottschef