Debatt. .

2017-10-12 07:00
Bild: Henrik Montgomery/TT

Reformer för ett tryggare Sverige

Vi Socialdemokrater har ändrat riktningen i svensk politik, från skattesänkningar till en utveckling av den svenska modellen. Men fortsatt står vi inför utmaningar där den ekonomiska ojämlikheten är för stor och otryggheten har bitit sig fast. 

Det handlar om klumpen i magen när kostnaden för barnets höstjacka känns oöverstiglig. Att väntan på vård är för lång när någon nära är allvarligt sjuk. Eller att utanförskapet växer och kriminella gäng sprider oro i bostadsområden. Det kan vi aldrig acceptera.

Därför gör vi nu reformer för ett tryggare Sverige som sluter klyftorna, stärker välfärden och motverkar segregation och kriminalitet. Vi sänker pensionärsskatten, höjer barnbidraget, anställer och utbildar fler poliser, förstärker rättsväsendet, gör satsningar för kortare vårdköer, investerar för snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden, och satsar på utsatta skolor. Efter tre år av ansvarsfull ekonomisk politik vill vi nu att den starka ekonomin ska komma alla till del.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Och mer ska göras. Med en växande befolkning där fler blir äldre och fler barn föds ska vi investera ytterligare minst 20 miljarder i svensk välfärd under nästa mandatperiod. Vi ska kunna ställa höga krav på välfärden vilket förutsätter att ännu fler kommer i arbete, får en lön att leva på och kan bidra till samhället. Vi är på god väg och sedan valet går 200 000 fler till ett arbete, tillväxttakten ökar och andelen personer som är beroende av ersättningar och bidrag har minskat.

Nu går vi socialdemokrater i Jönköpings län ut i kampanj för att prata om de trygghetsreformer vi genomför och de vägval Sverige står inför.

Skiljelinjerna i svensk politik är tydliga. Vi investerar i fler jobb för poliser, lärare och sjuksköterskor samtidigt som Moderaterna vill minska tryggheten på arbetsmarknaden och sänka lönerna.

Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

 

 

Lena Rådström Baastad & Johanna Haraldsson (S) 
Lena Rådström Baastad, partisekreterare och Johanna Haraldsson, riksdagsledamot och ledamot i Socialdemokraterna i Jönköpings läns distriktsstyrelse