Debatt. .

2017-09-14 12:00
Jönköpings S-kvinnor är en del av Sveriges största kvinnoförbund, och vi tar den feministiska kampen, så länge det behövs. För vi vet att det gör skillnad, skriver  debattörerna.  Bild: Henrik Montgomery/TT
Jönköpings S-kvinnor är en del av Sveriges största kvinnoförbund, och vi tar den feministiska kampen, så länge det behövs. För vi vet att det gör skillnad, skriver debattörerna. 

S-kvinnor har kämpat för jämställdhet i 100 år

I år fyller Jönköpings S-kvinnoklubb 100 år. I över 100 år har S-kvinnor över hela landet, kämpat för jämställdhet. För något så grundläggande som att kvinnors rättigheter, borde vara mänskliga rättigheter. För allas lika värde.

Det är en kamp som vi ska vara väldigt stolta över. Steg för steg har vi stärkt kvinnors rättigheter. I början av 1900-talet förenades vi runt kampen för kvinnlig rösträtt, rätt att delta i det politiska livet, för kvinnors rät att arbeta och rätt till egen försörjning.

Under 1950-talet tog S-kvinnor avstånd från kärnvapen, en kamp som ledde till att Sveriges regering sa nej till atomvapen. Vår kamp för en kärnvapenfri har sedan dess varit orubblig.

Under 1970-talet ledde S-kvinnors kamp för arbete åt alla och trygghet för barnen till att barnomsorgen byggs ut och 1974 infördes en könsneutral föräldraförsäkring. S-kvinnor verkade även för fri abort, som infördes 1975.

Under 1990-talet drev vi igenom reformen ”varannan damernas” som på många sätt revolutionerat och satt en ny standard för kvinnors representation i svensk politik. Vi satte standarden för en helt jämställd regering, som ingen sedan dess backat från.

Under 1990-talet drev vi också kravet på en sexköpslag som blev verklighet 1999 – då unik i världen, idag en framgångssaga som gett liknande lagar i flera länder i världen. En lag som bokstavligt talat räddar liv.

Sedan 2001 är Socialdemokraterna ett uttalat feministiskt parti, och vår nuvarande regering är världens första uttalade feministiska regering. Med den här regeringen har en rad avgörande steg tagits för ett mer jämställt samhälle och S-kvinnor fortsätter vara en viktig drivkraft i det arbetet.

På Socialdemokraternas kongress 2017 drev vi till exempel igenom att fler steg måste tas för en jämställd föräldraförsäkring och en nollvision mot mäns våld mot kvinnor.

Ett område som vi fortsätter driva är jämställd hälso- och sjukvård. Vid S-kvinnors kongress 2017 antogs uttalande där vi kväver säker förlossningsvård för hela landet. Nyligen arrangerades en riksmarsch i 15 städer i landet med samma krav, bland annat i Jönköping. S-kvinnor instämmer – det är inte värdigt välfärdslandet Sverige att kvinnor ska behöva oroa sig över att inte få säker vård under graviditet, förlossning och eftervård.

Säker jämställd vård är en av många viktiga frågor vi S-kvinnor kommer fortsätta driva. Jönköpings S-kvinnor är en del av Sveriges största kvinnoförbund, och vi tar den feministiska kampen, så länge det behövs. För vi vet att det gör skillnad – vi gör skillnad! Gå med i den feministiska kampen du med!

Susanne Andersson

förbundssekreterare för S-kvinnor

Maria Hörnsten

ordförande S-kvinnor i Jönköping