Debatt. .

2017-10-26 07:00
”Vi satsar 2 miljarder kronor på fler poliser, höjer straffen och ökar polisens befogenheter för att stävja den organiserade brottsligheten.”, skriver debattören.   Bild: Johan Nilsson/TT
”Vi satsar 2 miljarder kronor på fler poliser, höjer straffen och ökar polisens befogenheter för att stävja den organiserade brottsligheten.”, skriver debattören. 

S måste vara partiet för lag och ordning

Sverige är ett av världens tryggaste och säkraste länder. Över en längre period har också våldsbrotten minskat i Sverige, även om det dödliga våldet med skjutvapen ökat de senaste åren. Samtidigt upplever många människor en otrygghet i sin vardag och en osäkerhet kring samhällets förmåga att stävja våld och brottslighet. 

Vi socialdemokrater måste bli ännu bättre på att visa att vi tar folks oro på allvar och att vi är det mest trovärdiga partiet för lag, ordning och trygghet. Under mandatperioden har vi tagit många viktiga steg i rätt riktning, men mycket återstår.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Vi har vidtagit många åtgärder för att bekämpa de underliggande orsakerna till brottslighet. Ökade samhällsklyftor, fattigdom, utsatthet och ungas brist på framtidstro skapar den mylla där brottsligheten växer som bäst. Där har högern inga svar.

Samtidigt måste vi göra allt för att bekämpa brotten. De som drabbas värst av kriminaliteten är nästan alltid människor som redan har det svårt. Invånarna i den utsatta förorten är de som hamnar i korselden när de kriminella gängen gör upp eller när ambulanser och brandbilar inte kan ta sig fram till folk i nöd. Men där högern nästan bara fokuserar på kriminalitet i utsatta områden måste vi också gå hårt mot den ekonomiska brottsligheten, mot de fifflare som varje år skickar mellan 40 och 50 miljarder kronor till skatteparadis i stället för att göra rätt för sig.

Nu visar vi att Socialdemokraterna tar krafttag för att göra det jobbigt att vara kriminell i Sverige. Vi satsar 2 miljarder kronor på fler poliser, höjer straffen och ökar polisens befogenheter för att stävja den organiserade brottsligheten. Vi skärper vapenlagarna och ger ökade resurser till tullen. Vi arbetar på EU-nivå för att stävja skatteflykten. Samtidigt genomför vi åtgärder för att motverka orsakerna till brottslighet – satsningar för att minska klyftorna i samhället och lyfta utsatta områden. 

Att få bort grogrunden för kriminaliteten och se till att varken gängmedlemmar eller skattefuskare slipper undan lagen. Det är en socialdemokratisk linje för lag och ordning.

Helene Petersson (S) 
Gruppledare i justitieutskottet