Debatt. .

2017-04-06 07:00
”I vårt Sverige ska ingen behöva sova med mobilen under kudden, över en natt påtvingas en lägre sysselsättningsgrad eller hoppa runt bland otrygga anställningar.”  Bild: Stian Lysberg Solum/NTB/TT
”I vårt Sverige ska ingen behöva sova med mobilen under kudden, över en natt påtvingas en lägre sysselsättningsgrad eller hoppa runt bland otrygga anställningar.”

Sätt tyngd bakom orden om ett modernt och tryggt arbetsliv

Det är vårt budskap som fackliga och politiska företrädare när Socialdemokraterna i april samlas till kongress i Göteborg. 

I insikten om att gemensam trygghet är den individuella frihetens förutsättning, har arbetarrörelsen i alla år tagit strid för en stark svensk modell för full sysselsättning och goda arbetsvillkor. 

Sedan valet har jobben blivit fler och arbetsmarknadspolitiken stärkts. Initiativ har tagits för att ställa krav på löner och villkor i upphandlingspolitiken samt för att riva upp Lex Laval. Det är mycket bra. 

Men anställningstryggheten har hamnat i skymundan. I avtalsrörelsen riktar arbetsgivarna udden mot vår makt över arbetstiden. Borgerliga partier i armkrok med näringslivslobbyn vill runda avtal och sänka löner via lagstiftning. Samtidigt har de otrygga anställningarna ökat dramatiskt, med direkt ruttna avarter som sms-anställningar. 

Den svenska modellen är helt enkelt under hård press. Här behöver en samlad arbetarrörelse ta strid och formulera ett tydligt alternativ. En strid som politiskt inte kan stanna i retoriken – utan måste rustas med rejäl politik. Inför den stundande partikongressen vill vi lyfta fram tre viktiga förslag:

• Avskaffa anställningsformen allmän visstid.
Detta är ett oerhört betydelsefullt ställningstagande som partistyrelsen glädjande nog redan på förhand ställt sig bakom, i linje med LO-kongressens beslut i frågan. Tidsbegränsade anställningar ska vara tydligt motiverade, inte på godtycklig grund med stöd i lagstiftning. 

• Täpp till hålen i LAS och sätt stopp för hyvling av arbetstid.
Efter flera uppmärksammade fall där arbetsgivare hyvlat ner arbetstider har det blivit plågsamt uppenbart att det finns kryphål i LAS som måste täppas till. 

• Rättvis avdragsrätt – gör fackföreningsavgiften avdragsgill.
På samma sätt som företag kan dra av sitt medlemskap i arbetsgivarförening bör arbetare kunna dra av fackföreningsavgiften på skatten. Att bidra till en sund arbetsmarknad ska inte vara en privatekonomisk prioritering. 

En stark fackföreningsrörelse och ett rakryggat Arbetareparti med självförtroende kan – och har till uppgift – att göra skillnad. För socialdemokratin finns inget farligare än när systemkritiken tystnar. När vi säger att det inte går. Läget i riksdagen är inte det muntraste och opinionsläget kunde varit bättre. Men det enda sättet att nå dit vi vill är att ta fram starka förslag och söka väljarnas stöd för politiken.

Det är också precis vad vi föreslår. De positiva effekterna av våra förslag träffar de som drabbas hårdast av otryggheten på arbetsmarknaden. Kvinnor, unga och inte minst människor med utländsk bakgrund som utsätts för strukturell diskriminering. 

I grunden är det en fråga om anständighet. I vårt Sverige ska ingen behöva sova med mobilen under kudden, över en natt påtvingas en lägre sysselsättningsgrad eller hoppa runt bland otrygga anställningar. 

På svensk arbetsmarknad ska heltid vara norm. Arbetsmarknadens parter ska vara starka och jämbördiga. Anställningstrygghet en självklarhet. 

Dit ska vi. Låt oss sätta rejäl politiskt tyngd bakom orden. 

 

Adrian Ericson, Mikael Andreasson, Ann Johansson, Ola Palmgren & Madelene Kohut 
Adrian Ericson (S), kongressombud från Jönköping, Ann Johansson, ordförande Handels avd. 9, Mikael Andreasson, ombudsman, HRF avd. 55 öst, Ola Palmgren, facklig ledare för SSU & Madelene Kohut, ungdomssekreterare LO Småland-Blekinge, Livs