Debatt. .

2017-06-29 07:00
”Allt fler barn omhändertas, personal­­bristen växer och vård- och omsorgs­behov ökar kraftigt. Här krävs en handlings­kraftig politik för att lösa utmaningarna, inte neddragningar­ på 73,5 miljoner kronor”, skriver ­debattören.  Bild: ERIK G SVENSSON
”Allt fler barn omhändertas, personal­­bristen växer och vård- och omsorgs­behov ökar kraftigt. Här krävs en handlings­kraftig politik för att lösa utmaningarna, inte neddragningar­ på 73,5 miljoner kronor”, skriver ­debattören.

Vår kommun klarar inte Alliansens besparingar

Vi socialdemokrater är djupt oroade över besparingskraven från Alliansen i Socialnämnden. Allra hårdast slår det mot människor som i olika former behöver samhällets insatser mest. När besparingar görs inom socialförvaltningens verksamheter ökar man inte bara klyftorna i samhället, utan också försämrar möjligheterna till förebyggande arbete. Detta leder oavkortat till ökat mänskligt lidande – för personerna som är drabbade, deras anhöriga och samhället i sin helhet. 

Vad föreslår då Alliansens i sitt besparingsförslag? 

Höjda hyror för boende med LSS-beslut. Det innebär att ökningen för personer som nu har en hyra på max 5 000 kronor förlorar rätten till bostadsbidrag. Hyreshöjningen blir en dubbelbestraffning, som tvingar in människor i försörjningsstöd.

Dessutom vill man höja avgiften med 40 procent för boendestöd. Socialförvaltningen skriver uttryckligen att en höjning av boendestödsavgiften skulle få stora konsekvenser för den enskilde och påverka motivationen att ta emot viktiga stödinsatser.

Det som oroar oss allra mest är besparingen med ytterligare 20 procent på nämndens alla tre funktioner, där bland annat Generella föräldrastödet, Barn- och ungdomshälsan, fältsekreterare, arbetslivsinriktad daglig verksamhet och våra familjecentraler finns inräknade. 

Detta är bara några av förslagen att göra stora nedskärningar i verksamheten. Koppla det till att allt fler barn omhändertas, personalbristen växer och vård- och omsorgsbehov ökar kraftigt. Här krävs en handlingskraftig politik för att lösa utmaningarna, inte neddragningar på 73,5 miljoner kronor under kommande tre år.

Vårt uppdrag som företrädare för kommuninvånarna med ansvar för våra gemensamma resurser, måste vara att säkerställa hög kvalité i skola, vård och omsorgen. Därför säger vi socialdemokrater bestämt nej till besparingarna.

Det är dags att investera i vår kommun, för gör vi det nu blir samhällsvinsten långsiktig! 

 

(S) i socialnämnden 
Socialdemokratiskagruppen i socialnämnden