Inrikes.

2017-10-13 10:00
Nybyggda Munksjöstaden i Jönköping har fått kritik för att det är så tätbebyggt. Politiker på båda sidor om blocken är ändå överens om att området är lyckat och att den täta bebyggelsen krävs för att maximera antalet nya bostäder i Jönköping. Bild: Daniel Johansson
Nybyggda Munksjöstaden i Jönköping har fått kritik för att det är så tätbebyggt. Politiker på båda sidor om blocken är ändå överens om att området är lyckat och att den täta bebyggelsen krävs för att maximera antalet nya bostäder i Jönköping.

Alliansen ­blev överkörda i kommunstyrelsen

De politiska kaoset i Jönköpings kommun börjar nu få genomslag i politiken. När både de politiska vildarna och SD röstade blankt kunde S köra av Alliansen i kommunstyrelsen förra veckan.
​– Det blir ett spännande kommunfullmäktige nästa vecka, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

Det var när kommunstyrelsen skulle fatta beslut om det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet för 2017-2022 som S plötsligt presenterade en rad tillägg till beslutet. Mona Forsberg (S) presenterade totalt 15 tillägg till programmet om alltifrån att bostadsbyggnationen i Barnarp ska tidigareläggas till att A6 golfklubb ska garanteras en 18-håls golfbana även när området exploateras.

Alliansen godtog några av punkterna. Men efter att både SD och politiska vildarna i det nybildade Demokraterna lagt ner sina röster fick S igenom samtliga punkter. Mona Forsberg var nöjd efter mötet.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Vi är överens med Alliansen om att vi ska öka målet upp till 1 000 nya påbörjade bostäder per år. Men det handlar också om att mans ka ha en politik som gör det möjligt, säger hon.

Hon nämner en rad projekt, framför allt i de mindre orterna runt Jönköping, där hon upplever att Alliansen inte satsat tillräckliga resurser för att genomföra projekten som planerat. Om hennes tillägg blir verklighet kommer projekten att snabbas på.

”Inte möjligt”

Peter Jutterström är kritisk Enligt honom är det inte möjligt att genomföra allt det som S nu vill kräva av de kommunala förvaltningarna.

– Vi gick dem till mötes på två av tilläggen. Men vi sa också att flera av de andra inte skulle vara med för att det blir för tuff belastning på våra förvaltningar, säger Peter Jutterström.

Han fortsätter:
– Det är jättekul att man vill tävla i att vara värst och bäst. Men det får landa i någon sorts realism. Vi har de ekonomiska resurser vi har. Att trycka in 15 punkter till och sedan väntas det komma sju punkter till från vildarna under kommunfullmäktige. Då har vi ställt till det mer än vi har rätt ut.

Mona Forsberg menar tvärtom att det är Alliansen som inte tillsätter tillräckliga resurser för att förvaltningarna ska kunna genomföra det som kommer krävas. I de rödgrönas budget, som presenteras nu under slutet på veckan, föreslår de att mer resurser ska tillsättas till förvaltningarna just av det här skälet.

– Vi kommer se till att det skjuts till mer rester till samhällsbygget i form av tjänster, säger hon.

Hon fortsätter:
– Om det är så att vi ökar kraven så måste vi också se till att vi ökar resurserna. Ibland måste vi till exempel våga låta någon av de större aktörerna pröva att göra en egen detaljplan. Det finns blandade åsikter om det men det är värt att pröva när man befinner sig i det läge vi gör nu.

Skuld på bostadssidan

I stort är ändå politikerna på båda sidor om blocken relativt överens om det framtida behovet av bostadsbyggande i kommunen. Både Alliansen och de rödgröna vill utöka bostadsbyggandet med lika mycket. Skillnaderna mellan blocken ligger som vanligt mera i hur många hyresrätter jämfört med bostadsrätter som ska prioriteras.

– Det är mycket vi måste göra. Vi har ju en skuld på bostadssidan som vi måste beta av. Det är alltför många studenter som måste vända hem för att de inte får ett boende när de tar plats på högskolan. Och det är alltför många ungdomar som inte kan ta sig in på bostadsmarknaden, säger Peter Jutterström.

Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet tas upp i kommunfullmäktige på torsdag.