Inrikes.

2017-06-30 10:51
  • Jönköpings kommun vill inte längre bära den ekonomiska bördan med år av miljonförluster som biogas­produktionen innebar.  Bild: Daniel Johansson
    Jönköpings kommun vill inte längre bära den ekonomiska bördan med år av miljonförluster som biogas­produktionen innebar.
  • Kommunfullmäktige i Jönköping. Bild: Daniel Johansson
    Kommunfullmäktige i Jönköping.

Biogasen lever i Jönköping trots väntad avveckling

Biogasproduktionen i Jönköpings kommun ska avvecklas. Men trots vårens beslut ser biogasen ut att kunna finnas kvar i länet.
​– Jag tror på biogasen, säger regionrådet Rune Backlund (C).

Många blev förvånade när kommunen beslutade att lägga ner den tidigare så prestigefulla biogastillverkningen. Beslutet fattades efter flera år av miljonförluster. Jönköpings kommun ville inte längre bära den ekonomiska bördan – det samtidigt som anläggningen på Torsvik hade behövts förnyas för ett mångmiljonbelopp,

Flera av Länstrafikens bussar och flera av kommunens bilar går på biogas. Men i debatten efter nedläggningen har det stundtals låtit som att det nu är slut på biogaanvändningen i kommunen.

Kan missa uppsatta miljömål

På en fråga från Jönköpings-Posten om vad som nu händer med matavfallet svarade kommunalrådet Carin Berggren att ”det får vi kanske bränna”. Det fick ytterligare fart på debatten om hur kommunen, och i förlängningen Region Jönköpings län, skulle klara framtida miljömål utan att ta till vara på möjlig biogas.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Men samtidigt som debatten har gått het har en helt annan diskussion förts på andra håll. I höstas tillsatte Kommunalt forum, en sammanslutning av kommunerna samt regionen i Jönköpings län, en tjänstemannagrupp samt en politisk styrgrupp som skulle utreda förutsättningarna för biogas i länet. Tjänstemannagruppen leds av Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Länstrafiken.

Så sent som i februari lämnade han in gruppens förslag till den politiska styrgruppen. Och där går det inte att misstolka att biogasen fortfarande är prioriterad:

”Lokalt och regionalt producerad och använd biogas bidrar direkt till att uppnå ett flertal lokala, regionala och nationella miljö- och klimatmål. Därför är det viktigt att marknaden för biogas utvecklas och ersätter fossila bränslen”, skriver de.

Samtidigt föreslår de att samtliga kommuner i länet samt regionen utökar sin användning och tillverkning av biogas.

Den politiska styrgruppen gillade förslaget. En ny arbetsgrupp bestående av producenter av biogas i länet, Eon, Jönköpings länstrafik, länets kommuner och regionen ska nu fram till årsskiftet utreda hur det här ska kunna förverkligas.

MP kritiska till nedläggningen

Miljöpartiet är kritiska till att Jönköpings kommun, trots den ökade efterfrågan, lade ner tillverkningen inom Jönköpings energi. De hade hellre sett att kommunen fortsatte investera – särskilt i ett läge där förlusterna framåt ser ut att kunna minska.

– Man borde ju faktiskt ha tittat på hela biten innan man bestämmer sig för att man inte ska driva det här vidare. Jag tycker att det är slöseri med skattemedel, säger Mats Weidman, lokalt språkrör.

Rune Backlund, regionråd och ordförande för nämnden Trafik, infrastruktur och miljö i regionen, konstaterar däremot att nedläggningen i Jönköping ur ett regionalt perspektiv egentligen inte är ett större problem. Det finns redan i dag en annan anläggning i Sävsjö. Den biogas som produceras där säljs i dag till största delen ut ur länet. Samtidigt finns, enligt Backlund, privata intressenter som visat ett preliminärt intressera att involvera sig i biogastillverkningen i Jönköpings kommun. Om det, som mycket tyder på, fattas ett beslut om att satsa på biogas i länet så väntas det också finnas producenter som är beredda att göra de investeringar som krävs.

Just nu inväntar samtliga parter vad arbetsgruppen kommer fram till under hösten. Alla verkar däremot överens om att biogasen är det drivmedel som både regionen och kommunen bör satsa på.
– Jag tror på biogasen. Vi har en insamling av matavfall och jag kan inte se annat än att det här är det vettigaste sättet att använda det på, säger Rune Backlund (C).