Inrikes.

2017-10-27 10:00
  • Bild: Press
  • Malin Wengholm. Bild: Press
    Malin Wengholm.
  • Marcus Eskdahl Bild: Press
    Marcus Eskdahl

Därför höjer inte S vårdlönerna

Höjd lön eller sänkt arbetstid. Det har blivit den tydliga skiljelinjen mellan den styrande Alliansen och de rödgröna i Region Jönköpings län.
   – Har vi ingen personal på plats så klarar vi inte uppdraget att klara hälso- och sjukvård, säger Markus Eskdahl (S), regionråd.

När Alliansen presenterade sin budget för regionen tidigare i höst var det framför allt ett förslag som fick stort genomslag i lokalmedia. De vill höja lönen för nattarbetande sjuksköterskor med 6 000 kronor och motsvarande för undersköterskor med 3 000 kronor.
– Vi ska bli landets mest attraktiva arbetsgivare, sade Malin Wengholm (M) regionstyrelsens ordförande i pressmeddelandet då.

Kortare arbetstid

När S och MP presenterade sitt gemensamma budgetförslag i måndags lyste löneförhöjningarna med sin frånvaro. I stället vill oppositionen satsa på kortare arbetstid för den nattarbetande personalen.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Det rör sig om 30 miljoner riktat mot, inte bara sjuksköterskor, utan all vårdpersonal som jobbar natt. Det är för att minska och se över veckoarbetstiden, säger Markus Eskdahl.

För den som jobbar natt heltid skulle det innebära ungefär två timmar kortare arbetstid i veckan.

170 miljoner från regeringen

Tvärtemot vad många kanske tror så är det senare vad som förespråkas av Vårdförbundet – även om de gärna hade haft en ännu större satsning.

Den ökade stressen för vårdpersonalen har länge ansetts vara en anledning till att det är svårt att locka personal till vårdyrket.

– Vi har haft en dialog med de fackliga organisationerna kring deras prioritering. Vi vill ha ett hållbart arbetsliv. Man ska som undersköterska klara att jobba ända fram till pensionsåldern om man har den viljan, säger Markus Eskdahl.

I höstens budget satsar den rödgröna regeringen 5,5 miljarder på vården. Det ger runt 170 miljoner kronor till Region Jönköpings län. Men medan Alliansen inte har tagit in de pengarna i beräkningen har de rödgröna använt det för att kunna genomföra sina satsningar utan att för den delen tvingas till en skattehöjning.

– Det är ingen överdrift att säga att det är en historisk satsning som regeringen gör ut mot hälsa och sjukvården. Vad som skiljer oss mot den borgerliga ledningen är att vi vi använder de pengarna för att göra vården bättre, säger Markus Eskdahl.

Utöver satsningen på sänkt arbetstid satsar de rödgröna även på minskad patientavgift och en mindre höjning av priserna i kollektivtrafiken jämfört med Alliansens förslag.

Budgeten debatteras i regionfullmäktige den 7–8 november.