Inrikes.

2017-09-22 07:00
Flera av partierna i fullmäktige kan tänka sig att samarbete över blockgränsen efter valet nästa år.  Bild: Daniel Johansson
Flera av partierna i fullmäktige kan tänka sig att samarbete över blockgränsen efter valet nästa år.

Flera partier vill samarbeta över blockgränsen

På kort tid har Jönköping fått två nya partier. Det öppnar för helt nya samarbeten efter valet.
​– Jag vill vara tydlig med att jag kan tänka mig samarbeta med Socialdemokraterna, säger Anna Mårtensson (L) – samtidigt som hon utesluter ett samarbetet med moderat-avhopparna i Demokraterna.

Det politiska landskapet i Jönköpings kommun har förändrats drastiskt på kort tid. De avhoppade moderaterna bildade Demokraterna. Och kort senare dök även Motorpartiet upp – som ska arbeta för att få till en motorbana i Jönköping.

Hur det kommer gå för de nya aktörerna i valet är för tidigt att sia om. Men inom de etablerade partierna i kommunen pågår redan nu stundtals hätska diskussioner om hur framför allt Demokraterna ska behandlas. ETC Jönköping har kartlagt vilka möjliga samarbeten de nuvarande partierna kan se efter valet.

”Alliansen är det bästa verktyget”

På den borgerliga sidan är svaren till en början ganska väntade. Både Moderaterna och Kristdemokraterna är tydliga med att de går till val för ett alliansstyre och ingenting annat.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Vi går till val som Alliansen och har som avsikt att ro det i hamn, säger Peter Jutterström (M).

– Vi är ett icke socialistiskt parti som tycker att Alliansen är det bästa verktyget för att få så stort genomslag som möjligt för de kristdemokratiska värderingarna, säger Anderas Sturesson (KD).

Men när det kommer till deras alliansvän Anna Mårtensson (L) så låter det helt annorlunda. Anna Mårtensson har själv redan meddelat att hon planerar att lämna kommunpolitiken och satsar på en riksdagsplats i valet. Men hon ger ändå ett tydligt besked om hur hon hoppas att L agerar.

– Alliansen styr redan i minoritet och det har inte undgått någon att det är väldigt svårt, säger hon och fortsätter:

– Jag vill vara tydlig med att jag kan tänka mig att samarbeta med Socialdemokraterna.

Anna Mårtensson öppnar för ett samarbete mellan Liberalerna, Socialdemokraterna och de flesta andra partier som kan se sig ingå i en sådan konstellation. Samtidigt utesluter hon tre partier.

– Jag är inte beredd att samarbeta med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Och det samma gäller våra nya vänner Demokraterna – jag bedömer att de står för nära SD, säger Anna Mårtensson.

Att Anna Mårtensson kopplar Demokraterna till SD hänger samman med hur partiets Anders Jörgensson, i samband med arena-debatten i vintras, avslöjades ha haft sms-kontakt med en SD-ledamot i kommunfullmäktige. Senare valde Moderaterna att utesluta Ola Helt, även han en av grundarna av Demokraterna, för att han gick emot moderaternas partilinje och godtog att SD föreslog honom som styrelseordförande i ett kommunalt bolag.

Anna Mårtensons bild av Demokraterna bekräftas även av SD själva.

– Demokraterna har vi absolut inga problem med. Det var de inom M som vi hade bäst kontakt med innan, säger Kristian Aronsson (SD), gruppledare i kommunfullmäktige.

Svårt samarbeta med Demokraterna

Andreas Sturesson (KD) och Peter Jutterström (M) är inte lika kategoriska med att utesluta all form av samarbete med Demokraterna. De nämner båda enbart V som det parti som de skulle ha svårast att hitta samarbeten med. Andreas Sturesson utesluter även ett samarbete med SD.

Men även M och KD ser svårigheter med ett hypotetiskt samarbete med Demokraterna.

Som ETC Jönköping har skrivit tidigare har ledamöterna i Demokraterna, efter avhoppet från M, valt att sitta kvar på sina poster i nämnder och kommunstyrelsen. De blockerar på så vis sitt tidigare parti från posterna. Bland dem ETC Jönköping har pratat med lyfter samtliga borgerliga, och även en del rödgröna, politiker fram det här agerandet som något som gör att de tvekar inför att samarbeta med partiet i framtiden.

Om du måste välja mellan att samarbeta med Socialdemokraterna eller Demokraterna – vad väljer du då?

– Då måste jag väl ändå säga att Socialdemokraterna är en bättre samarbetspartner. Det är ett stort parti som förstår precis hur slipstenarna måste dras för att det ska fungera. Och säga vad man vill om dem men de är inte vindslöjor på det sättet att de bara går ut med populistiska utspel. Men det är väldigt långt bort just nu, säger Peter Jutterström.

På den rödgröna sidan är skepsisen mot Demokraterna inte alls lika stor. Både S och MP öppnar för samarbeten över blockgränserna. Och då utesluter de enbart SD som möjlig samarbetspartner.

– Redan efter valet 2014 påtalade vi behovet av ett blocköverskridande samarbete för att bilda en koalition som har stöd av en majoritet och är kapabel att ta ansvar, säger Ilan De Basso (S).

Han fortsätter:
– Utöver SD så tror jag inte det är så smart att stänga några dörrar.

MP är inne på samma linje.
– Jag kan tänka mig ett blocköverskridande samarbete. Det som känns rätt just nu är L och C förutom S naturligtvis som vi redan samarbetar med. Men jag skulle inte utesluta något samarbete förutom med SD, säger Margareta Sylvan (MP), lokalt språkrör.

Margareta Sylvan påpekar däremot att de internt inte har fattat några beslut i frågan och att hon inte med säkerhet kan veta vad partimedlemmarna tycker.

På den rödgröna sidan är det endast V som tydligt motsätter sig blocköverskridande samarbeten.

– När arbetarrörelsen börjar dra åt höger, då är man på ett nedsluttande plan. Vänstern ska finnas för att den är vänster. Att i dag gå in och titta på något organiserat samarbete med någon annan än S och MP har jag svårt att tänka mig, säger Jerry Hansson (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

Fotnot: ETC Jönköping har sökt Demokraterna och Ann-Marie Nilsson (C) över både telefon och sms men inte fått något svar.