Reportage.

2017-07-14 10:37
  • En intervju med den kristna författaren och programledaren Maria Hallman blev ETC Lokaltidningars mest lästa artikel förra året. Här tillsammans med sin man pastor Stefan Hallman.  Bild: Daniel Johansson
    En intervju med den kristna författaren och programledaren Maria Hallman blev ETC Lokaltidningars mest lästa artikel förra året. Här tillsammans med sin man pastor Stefan Hallman.
  • Nyutgåva. Innan Prideparaderna 2018 ska en nyutgåva av ”Homosexualitet är synd” finnas ute, hoppas Maria Hallman.   Bild: Daniel Johansson
    Nyutgåva. Innan Prideparaderna 2018 ska en nyutgåva av ”Homosexualitet är synd” finnas ute, hoppas Maria Hallman.

Kristna högern växer – och röstar på SD

För giftermål, emot skilsmässa

Maria Hallman är emot kvinnliga präster. Hon är emot sexualundervisning i skolorna. Hon vill att homosexualitet ska förbjudas. Sambolagen ska avskaffas för att samhället i stället ska uppmuntra till giftermål. Och, även om hon på det området inte föreslår lagstiftning, så förespråkar hon att äktenskapet också bokstavligen ska vara tills döden skiljer paret åt.

I boken konstaterar hon att om en man slår kvinnan, eller våldtar henne och barnen, så bör kvinnan polisanmäla honom. Men, som Hallman ser det, ska hon inte ta ut skilsmässa utan i stället hoppas på att mannen bättrar sig medan han sitter i fängelse.

Hallman föreslår att staten ska betala för att kvinnorna ska kunna vara hemma i minst 20 år för att ta hand om hushållet och barnen.

– 20 år är inte så lång tid. Hon ska få vara hemma och ta emot barnen när de kommer hem från skolan, säger hon.

Samtidigt menar hon att mamman kan ta hand om även mor- och farföräldrar.

Internationellt framgångsrik tv-duo

Pastorsparet Hallman har byggt upp en stor plattform inom kristenheten i Sverige och övriga Norden. År 2000 började paret göra egna kristna tv-program under namnet ”Christian Television Club 2000”. Men de har också arbetat för TV Vision Norge, Vision Heaven, Dansk kristen tv – och nu senast för Kanal 10 Sverige och Kanal 10 Asien.

Genom tv-rutan når paret tusentals tittare. Utöver webb-sändningar sänds Kanal 10 som tillvalskanal via Comhem, Telia och Viasat. Kanalen har, sedan starten 2005, växt till en maktfaktor inom svensk kristenhet. Det finns inga siffror för exakt hur många tittare de har. Däremot samlar kanalen in runt 20 miljoner kronor i kollekt genom tv-rutan varje år.

Enligt grundaren Börje Claessons nyutgivna självbiografi har kanalen närmare 5000 partner i Sverige som varje månad skänker pengar till kanalen. Totalt ska närmare 9000 svenskar årligen skänka pengar till dem. Utöver det har kanalen partner i både Norge och Indien där de även driver tv-kanaler.

Som jämförelse kan vi konstatera att Pingstkyrkan i Jönköping, som är en av landets största pingstförsamlingar, har runt 2 500 medlemmar. Kanal 10 är alltså nästan fyra gånger så stora.

Inspirerades av Buck Hudson

Kanalen slår sig själva för bröstet med att de samlar en bredd av kristna i Sverige. Men det är inte hela sanningen. Börje Claesson lämnade pingströrelsen under 1990-talet för att i stället starta Citykyrkan i Älmhult. Det är den församling som paret Hallman nu är medlemmar i.

Claesson hade inspirerats av den svenskamerikanska profeten Buck Hudson. Han, och många andra kyrkliga ledare, ses i de här rörelserna som personer som har direktkontakt med Gud. Under möten profeterar de och berättar vad Gud, enligt dem, säger till församlingen.

En annan profet inom samma rörelser är den danska pastorn Jens Garnfeldt. Garnfeldt blev känd under 2013 efter att Aftonbladet hade skrivit om hur han, under Kanal 10:s ”Jesusfestivalen”, gått ut och sagt att han väckt döda till liv.

Följande år besökte han International Church i Jönköping där han återigen skapade rubriker när han sade att Gud hade talat till honom – och sagt att det fanns personer i lokalen som skulle skänka 10 000 kronor till Garnfeldts stiftelse. Han uppmanade de samlade att lyssna på den heliga ande och göra som de blev tillsagda.

Neokarismatisk församling

Det här är en del av de neokarismatiska rörelser som startade med bland annat Stanley Sjöberg på 1970-talet. På 1980-talet växte Livets ord fram efter att Ulf Ekman studerat vid Kenneth Hagins bibelskola i Oklahoma. Livets ord startade sedan sitt eget bibelcenter där lärarna även de var utbildade i Oklahoma. Bland eleverna i Livets ords bibelcenter på 1980-talet fanns bland annat Jens Garnfeldt.

Genom Livets ord växte Trosrörelsen fram i Sverige med ett flertal mer eller mindre sammanknutna församlingar. Men under 1990-talet kom Livets ord att allt mer närma sig de traditionella frikyrkorna. De lämnade plats för någonting annat. Och under samma tid började nya oberoende församlingar bildas. En av dem var Citykyrkan i Älmhult. Under 2000-talet har de här nya församlingarna dykt upp allt oftare.

Av de runt 80 fristående svenska församlingarna, inom de karismatiska rörelserna, är 33 bildade efter 2005, enligt en sammanställning gjord av Torbjörn Aronson, docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Bland dessa nya oberoende församlingar finns bland annat International Church i Jönköping.

Läs vidare på nästa sida: Tror på mirakel och starka ledare

 Neokarismatiska församling:
• De neokarismatiska rörelserna i Sverige samlar totalt mellan 70 000 och 80 000 människor. Då räknas både Trosrörelsen, fristående församlingar och större rörelser som till exempel Hillsong. Även om det finns flera likheter mellan församlingarna går det inte att säga att alla står för de åsikter Maria Hallman för fram. Däremot konstaterar flera forskare att de åsikterna finns inom flera av de framför allt oberoende församlingarna i den neokarismatiska rörelsen.

• Den stora tillväxten har under senare år varit bland de fristående neokarismatiska församlingarna där 33 av ungefär 80 församlingar har startats från 2005 och framåt. En ännu större ökning har skett bland så kallade migrantförsamlingar. Då rör det sig om engelsktalande eller spansktalande församlingar i Sverige som startas av kristna migranter. De rörelserna har ofta sin grund i att Västeuropeiska kyrkor har missionerat i Afrika, Asien och Sydamerika. Sedan har församlingarna utvecklats vidare själva för att nu, genom migranter, starta helt nya rörelser i bland annat Sverige.