Inrikes.

2017-08-18 10:00
  • Cirka 250 000 människor får sitt dricksvatten från Vättern. ”Vi jobbar för rent dricksvatten, och det är vårt mål med rent vatten i Vättern”, säger Elisabeth Lennartson, ord­förande för Aktion rädda Vättern.  Bild: Jacob Carlsson/PD
    Cirka 250 000 människor får sitt dricksvatten från Vättern. ”Vi jobbar för rent dricksvatten, och det är vårt mål med rent vatten i Vättern”, säger Elisabeth Lennartson, ord­förande för Aktion rädda Vättern.
  • Elisabeth Lennartsson Bild: Gunnar Lundquist
    Elisabeth Lennartsson

Manifestation för Vättern

Under H20 Jönköping som inleds i helgen passar flera naturskyddsföreningar i länet på att påpeka de miljöhot de anser vara skadliga för Vättern. Bland annat protesterar man mot Försvarsmakten i Karlsborgs militära övningar i Vättern och den omtalade gruvan i Norra Kärr.

– Det är en cocktail av gifter i Vättern, och ingen vet effekterna av den cocktailen. Därför bör vi följa en försiktighetsprincip.

Det säger initiativtagare för manifestationen, Gunnar Lundquist. Han är medlem i föreningen Aktion rädda Vättern och Naturskyddsföreningen i Tranås. Inför vattenfestivalen H2O Jönköping har han samlat flera föreningar som står bakom ett större skydd av sjön.
– Vi jobbar för rent dricksvatten, och det är vårt mål med rent vatten i Vättern, säger Elisabeth Lennartson, ordförande för Aktion rädda Vättern.

Föreningen kommer att vara på plats i morgon, lördag, på Hovrättstorget för att informera allmänheten om vad de anser är Vätterns största hot. Tre andra föreningar, Naturskyddsföreningen i Tranås, Vätternvänstern och Urbersgruppen, kommer också att delta.

I dag får cirka 250 000 personer sitt dricksvatten från sjön, och Elisabeth Lennartsson är orolig för att det kanadensiska gruvbolaget Tasmans Metals ska få ett godkänt gruvtillstånd för att bryta malm vid gruvan i Norra Kärr.
– För att få fram de sällsynta jordartsmetallerna är det en väldigt miljöförstörande verksamhet och starka kemikalier man använder sig av. Det är synnerligen en olämplig produktion så nära Vättern, säger Elisabeth Lennartsson.

Miljöskadlig ammunition

Dessutom sätter man sig emot att Försvarsmakten i Karlstad vill utöka sina skjutningar över Vättern. Gunnar Lundquist menar att ammunitionen man använder sig av kan innehålla miljöskadliga ämnen.

– På Vätterns botten ligger 400 ton bly och 600 ton koppar, plus mycket annat material som man har skjutit i och dumpat under årens lopp. Vättervårdsförbundet mäter och säger att det är inget problem, men så är det alltid att det är inget problem förrän problemet uppstår, säger han.

Föreningarna kommer att befinna sig på Hovrättstorget mellan klockan 11 och 16 under lördagen för att informera. Under eftermiddagen kommer man även att hålla information om miljöförstörelse i Vättern på Grand Hotell.