Inrikes.

2017-03-13 07:00
  • Curt Junvik ser gärna att förskolorna på Bäckalyckans förskoleområde börjar följa ”Tre ska bli noll”:s riktlinjer. Bild: Daniel Johansson
    Curt Junvik ser gärna att förskolorna på Bäckalyckans förskoleområde börjar följa ”Tre ska bli noll”:s riktlinjer.
  • Enligt ”Statens beredning för medicinsk och social utvärdering” har 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Det motsvarar ungefär tre barn i en klass på 30 barn.  Bild: Daniel Johansson
    Enligt ”Statens beredning för medicinsk och social utvärdering” har 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Det motsvarar ungefär tre barn i en klass på 30 barn.

Mer arbete mot sexuella övergrepp i Jönköping

Nu ska Jönköpings kommun titta närmare på riktlinjerna för hur de motverkar sexuella övergrepp i förskolorna. Det efter att flera föräldrar har hört av sig med ”Tre ska bli noll”:s förskolebrev. 
– Vi kommer att diskutera det vidare i utvecklingsgruppen, säger Curt Junevik, biträdande förskolechef för Bäcklyckans förskoleområde i Jönköping

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har en av tio flickor och en av 20 pojkar utnyttjas sexuellt. Det motsvarar ungefär tre barn i en klass på 30 barn. Tre ska bli noll är en verksamhet som vill förändra den här statistiken till en positiv siffra – siffran noll. 

87 förskolor har anslutit sig

Grundaren Elaine Eksvärd, känd som retorikexpert på tv, valde att berätta om de övergrepp som hon själv har utsatts för av sin pappa. Efter det för hon barnens talan och vill med verksamheten Tre ska bli noll öppna människors ögon. En stor del av deras verksamhet är det så kallade förskolebrevet. Det är ett färdigskrivet brev som organisationen uppmanar alla föräldrar att skicka till sina barns förskolor och dess chefer. Förhoppningen med brevet är att sprida kunskap och förhindra att barn blir utsatta. 

Fram till och med i dag är det ingen förskola i Jönköping som följer Tre ska bli noll:s riktlinjer. Men runt om i landet har redan 87 förskolor anslutit sig. Varje förskola som följer riktlinjerna blir blåmarkerade på organisationens hemsida.

Lyhörd och öppen för signaler

Linda Grådal, projektledare på Tre ska bli noll tror att mycket kommer att hända under det närmsta året. Grådal uppmanar till att man som vuxen ska vara lyhörd och öppen för alla signaler. Om ett barn på fem år använder typer av ord som en fyra-sexåringar inte borde känna till, så är det något som man ska lägga på minnet.
– Någonstans måste vi lära våra barn vad som är okej och vad som inte är det. Och barn som får lära sig integritet tidigt ger då ofta signaler på att det här inte är okej, säger Linda Grådal.

Hon fortsätter:
– Det finns studier som visar att man redan i ung ålder ska börja prata med barnen om integritet. Vi ser att övergreppen går ner i åldrarna. Förskolebrevet ska fungera som ett verktyg för föräldrar och förskolor för att diskutera barns integritet, samtidigt som det ska sätta ett socialt tryck uppåt mot politiska beslut, säger Linda Grådal.

Kommer diskutera vidare

Curt Junvik, biträdande förskolechef för Bäcklyckans förskoleområde, har precis fått förslaget på sitt bord.
– Det är ett antal föräldrar som har varit i kontakt med oss angående det här föräldrarbrevet. Vi kommer nu att diskuterar det vidare i utvecklingsgruppen, säger han.

Junvik menar att det fortfarande finns punkter som de inte lever upp till i Jönköping i dagsläget.
– Om vi ska bli en blå förskola så behöver vi ju också kunna leva upp till alla punkter och det måste vi först prata om. Men bara för att vi inte är blå-markerade så betyder ju inte det att vi inte jobbar med de här frågorna, för det gör vi.
Curt Junvik ser gärna att förskolorna på Bäckalyckans förskoleområde börjar följa Tre ska bli noll:s riktlinjer.