Inrikes.

2017-10-27 07:00
  • ”Vi-kraft är ett komplement till professionell hjälp”, säger Anna Andersson, styrelsemedlem i föreningen. Bild: Daniel Johansson
    ”Vi-kraft är ett komplement till professionell hjälp”, säger Anna Andersson, styrelsemedlem i föreningen.
  • Anneli Andreasson är en av initiativtagarna. Bild: Daniel Johansson
    Anneli Andreasson är en av initiativtagarna.

Nu kan du få prata ostört i Jönköping

Tänk dig att sitta i ett rum där du får prata till punkt. De andra i rummet får inte avbryta dig – men de måste lyssna. Du får äntligen säga allt det där som du annars bara tänker när du går och lägger dig på kvällen.

Den möjligheten har nu kommit till Jönköping med Självhjälpshuset Vi-kraft som har dragit igång verksamheten under hösten. Nu hoppas de att kommunen och regionen ska förstå hur mycket de kan bidra med – och våga satsa på dem.

Vi träffas i en lokal i centrala Jönköping. Ljuset kommer in från ett takfönster i det annars dunkla rummet. Här, och på några andra ställen i kommunen, arrangerar föreningen Vi-kraft självhjälpsgrupper. Det som sägs i det här rummet får aldrig lämna rummet. Det är här vem som helst ska kunna berätta om vad som helst som är fel i just den personens liv.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


I Göteborg har Självhjälpshuset Solkatten varit verksamt i över 20 år. Men först nu har motsvarande verksamhet startat i Jönköping. Det är första gången ett svenskt självhjälpshus startar utanför Göteborg.

I vintras bildades den fristående föreningen Vi-kraft som helt ideellt försöker hjälpa invånare i Jönköpings län till självhjälp. I september arrangerade de sin första samling. Och redan nu drar de igång renodlade självhjälpsgrupper för människor som vill prata om både existensiella frågor och psykisk ohälsa.

Ger plats i självhjälpsgrupp

Tanken är enkel. Oavsett vad det är du känner att är fel i ditt liv så kan du ta kontakt med föreningen. Du kan göra det helt anonymt. Det enda du behöver är en fungerade e-postadress. Vem du är och vad du heter behöver du inte avslöja för någon.

Du får då möta någon av dem som arbetar i föreningen och berätta om vad det är just du känner att är fel. Det kan handla om äktenskapsproblem, beroende av olika slag, utbrändhet – eller kanske bara att du rent allmänt inte hittar meningen med livet. Rent krasst är tanken att alla ska kunna ta del av verksamheten. Alla har vi någonting vi grubblar på, resonerar grundarna.

I föreningen ger de dig sedan en plats i en självhjälpsgrupp där du får träffa andra människor med motsvarande problem. Du kan också ta del av en öppen grupp utan något speciellt tema.

I gruppen används sedan en samtalsmetod som kallas rundan. Alla samlas i en ring. I mitten av ringen finns en sten. Den som håller stenen får sedan prata utan att de andra får avbryta. Du kan prata om vad du vill. Du kan ta den tid på dig som du behöver. De andra måste lyssna men får inte reagera. De får inte avbryta dig med goda råd. De får inte ens kommentera det du säger om du inte uttryckligen ber om det. När du har lagt ifrån dig stenen får du lyssna på vad de andra har att säga.

Berätta och lyssna

Det kan låta flummigt. Men metoden är evidensbaserad och härstammar ursprungligen från USA. Tanken är att skapa en annan typ av samtal än vi vanligtvis har med våra vänner. Genom att ostört få berätta, och samtidigt lyssna på de andra, kan du själv hitta lösningar på det som känns fel i just ditt liv.

– Vi är inte terapeuter. Vi är medmänniskor. Vi-kraft är ett komplement till professionell hjälp. Det kan vara att du står i kö till att få hjälp i regionen eller att du har fått den hjälp du kan få och ändå vill fortsätta med något, säger Anna Andersson, styrelsemedlem i föreningen.

Samtidigt betonar både hon och andra i föreningen att det också kan vara för människor som inte är berättigade till hjälp. Det kan vara problem som inte anses tillräckligt allvarliga för att du ska kunna få professionell hjälp. Men som ändå är hinder i ditt liv – och där du kan komma vidare genom att få prata om det i en självhjälpsgrupp.

– Bara att vara människa är inte så himla lätt i dag. Många behöver ett ställe dit man kan komma för att hitta kraft. Alla människor möter svårigheter och kan behöva en trygg oas där de kan dela med sig av sin livsresa, säger Anna Andersson.

Kan spara pengar

I Göteborg har självhjälpshuset blivit en aktiv del av samhället. Föreningsmedlemmarna i Jönköping trycker på att både kommunen och regionen även här rent strikt kan spara pengar på att människor hittar hjälpen innan de kommer in i de offentliga rullarna och behöver experthjälp.

Med enbart ett litet kommunalt föreningsstöd har verksamheten redan kommit igång. Efter de första allmänna samlingarna kommer två fullsatta grupper att börja träffas redan i november. Samtidigt har de knutit till sig samarbeten med ett antal företag som på olika sätt bidrar till föreningen. Men för att kunna hjälpa på allvar hoppas föreningen nu att kommunen och regionen ska våga satsa på föreningen. De har ännu ingen lokal och allt arbete görs helt ideellt.

– Om jag får drömma så hoppas jag att kommunen här gör som man gjorde i Göteborg. Att man ser att det här är en nödvändig del av samhället och att de samtidigt kan spara på andra kassor genom att satsa på det här, säger Anneli Andreasson, en av initiativtagarna.

Inte hållbart i längden

Hon hoppas framför allt att kommunen ska ge dem bidrag för att kunna hyra en lokal och till en eller två heltidsanställningar.

– Som det är nu är alla krafter ideella. Det blir många kvällar, helger och lunchmöten. Det blir inte hållbart i längden.

Enligt föreningens uträkning skulle de behöva två heltidstjänster för att kunna arbeta fullt ut. Då handlar det inte bara om att arbeta fullt ut i Jönköping utan att kunna vara en hjälp i hela Jönköpings län. Tanken är att människor från hela länet ska kunna komma till Jönköping för att delta i en självhjälpsgrupp. Och blir det många intresserade på andra orter runt om i länet ska de också kunna hyra lokaler och ha verksamhet där människorna finns.

– Vi hoppas på en djupare samverkan med både regionen och kommunen. Behovet har vi redan sett att det finns, nu gäller det bara att kunna satsa vidare.

 

• Samtalsmetoden rundan: Deltagarna samlas i en ring. I mitten av ringen finns en sten. Den som plockar upp stenen får prata ostört om vad den vill. De andra förväntas lyssna men får inte reagera på det som sägs om inte den som pratar uttryckligen ber om det. Metoden härstammar ursprungligen från USA.

• Vi-kraft: Föreningen Vi-kraft bildades i december förra året med ambitionen att skapa ett självhjälpshus i Jönköping. Det är en fristående, partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening, öppen för alla invånare i Jönköpings Län.

 

• För dig som söker hjälp: Om du vill delta i en självhjälpsgrupp kan du kontakta föreningen på info@vi-kraft.se. Allting är kostnadsfritt. Om du, som privatperson eller ett företag, vill hjälpa föreningen ekonomiskt så kan du höra av dig på samma mejladress.