Inrikes.

2017-09-29 12:00
Tanken med cykelställningen är att visa hur många cyklar du får plats med där. I stället för en bil ryms där tio cyklar.  Bild: Press
Tanken med cykelställningen är att visa hur många cyklar du får plats med där. I stället för en bil ryms där tio cyklar. 

Orange bil rörde upp känslor på Väster

En orange bil har under den senaste tiden tagit upp en parkeringsruta på centrala Väster i Jönköping. Den märkliga cykelställningen har rört upp känslorna bland bilburna stadsbor.
– Vi vill uppmärksamma hur mycket cykelparkeringar man kan få plats med om man använder en bilparkering, säger Hanna Olovsson, projektledare på Hela Resan.

Hela Resan är ett projekt som drivs av Energikontor Norra Småland. Syftet är att arbeta för hållbara arbetsresor i regionen.

Som en liten del av projektet har de tagit fram cykelställningen som har formen av en bil – och går att placera på en parkeringsruta. Tanken är att visa hur många cyklar du får plats med där. I stället för en bil ryms där tio cyklar.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


– Det synliggör hur mycket yta som frigörs när du väljer cykeln. Fler och fler parkeringsplatser tar upp mer och mer yta i stadsbilden och man vill hellre frigöra yta för att folk ska kunna umgås, säger Hanna Olovsson.

Både ris och ros

När cykelställningen dök upp mötte den som väntat både ris och ros. Den fylldes snabbt med cyklar och flera tyckte att idén var kul. Men det fanns också enstaka handlare som blev irriterade och menade att cykelställningen, genom att ta upp en parkeringsruta, gjorde det svårare för kunderna att hitta till butikerna på Väster.

Det var en inte helt oväntad reaktion. Samtidigt gav ställningen de facto plats för tio fordon i stället för ett – och tio potentiella kunder i stället för en som det ofta är i bilen.

– Det är lite det vi vill visa. Det finns alltid delade åsikter kring sådana här insatser och mycket av det beror på det vanmäktiga bilkörandet, säger Hanna Olovsson.

Hon fortsätter:
– Man kanske inte lastar lika mycket på en cykel som på en bil. Men det finns ändå ett annat värde även för handlarna i att folk går och cyklar mer. Då kanske man ser butiker som man annars inte skulle hitta. Man flanerar mer än om man åker bil från punkt a till punkt b.

Pågår i tre år

Nu har cykelställningen flyttats till Spira där den kommer finnas de närmsta veckorna. Den 18 oktober är det kickoff för projektet i samband med det årliga Plusenergiforum på Spira. Projektet involverar Jönköpings läns kommuner, Region Jönköpings län samt små och medelstora företag i hela länet. Det pågår i tre år fram till juli 2020 – och under tiden lär vi se mer av cykelställningen i parkeringsrutor runtom i norra Småland.