Inrikes.

2017-09-22 07:00
Carin Berggren och Ilan De Basso samtalar under HV71:s guldfirande i våras. Dagen efter lämnade Carin Berggren kommunalrådsposten och senare också Moderaterna för att bilda Demokraterna.  Bild: Daniel Johansson
Carin Berggren och Ilan De Basso samtalar under HV71:s guldfirande i våras. Dagen efter lämnade Carin Berggren kommunalrådsposten och senare också Moderaterna för att bilda Demokraterna. 

Oro inom S för samarbete med Demokraterna

Inom Socialdemokraterna i Jönköpings kommun växer nu oron för att den lokala ledningen ska närma sig nybildade Demokraterna.
​– Det vore djupt olyckligt om socialdemokratin valde att samarbeta med krafter som inte accepterar den interna partidemokratin, säger en tung socialdemokrat.

Medan Demokraternas Carin Berggren var kommunalråd för Moderaterna samarbetade de socialdemokratiska kommunalråden med henne gång på gång. Både Ilan De Basso och, framför allt, Mona Forsberg valde vid flera tillfällen att gå ut i gemensamma utspel med Carin Berggren. Samtidigt har Mona Forsberg och Carin Berggren varit tydliga med att de under de här åren har byggt upp en nära personlig vänskap.

Intern kritik

Det här har väckt intern kritik och oro inom S. Partiet är inte främmande för blocköverskridande samarbeten. De styrde Jönköping i samarbete med C under flera mandatperioder innan Alliansen tog över 2006. Men att hoppa över C och FP och närma sig politiker längre ut till höger ses inte lika positivt. Speciellt inte efter att Carin Berggren nu lämnat Moderaterna och bildat Demokraterna.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Flera framträdande lokala politiker pekar på hur flera av politikerna i Demokraterna står nära SD. De pekar framför allt på Anders Jörgensson och Ola Helt.

– De flesta socialdemokratiskt aktiva uttrycker oro för ett närmande till Sverigedemokraterna. Ett mer utvecklat samarbete med Demokraterna skulle innebär en risk för detta, säger en tung socialdemokrat.

Hen fortsätter:
– Jag tror det vore djupt olyckligt om socialdemokratin valde att samarbeta med krafter som inte accepterade den interna partidemokratin, även om det i det här fallet är moderaterna.

”Plågar hela kommunen”

Det är tydligt att det även inom S finns en stark kritik mot att Demokraterna har valt att blockera Moderaternas platser i nämnder och i kommunstyrelsen.

– De som är valda på ett partis lista och sedan får funktionella uppdrag som ordförande i styrelser och nämnder ska omedelbart lämna dem om de lämnar sitt parti. Jag tycker att det är helt orimligt att man kan sitta kvar på beslutande positioner i nämnder och styrelser när man har blivit invald av ett parti som man har lämnat, säger Peter Persson (S), riksdagsman och tidigare kommunalråd.

Betyder det att du vill att du vill att partiet ska sätta ner foten och utesluta ett samarbete med dem?
– Jag överlåter detta till Ilan och andra att bedöma. Men jag gläds inte åt Moderaternas sönderfall. Jag tycker att kommunen har drabbats av en parlamentarisk instabilitet som plågar hela kommunen. Och det är djupt beklagligt, säger Peter Persson.

Utesluter inte samarbete

Trots kritiken vill inte kommunalrådet Ilan De Basso utesluta att Socialdemokraterna samarbetar med Demokraterna efter valet.

– Det enda logiska i det här läget är att avvakta valet och se vad utfallet blir. Det som ytterst avgör är vad de har för politik, vad de går till val på, säger Ilan De Basso.

Hur ser du på kritiken?
– Det de möjligtvis refererar till är när hon (Carin Berggren red. anm.) företrädde ett parti i fullmäktige. Då fungerade samarbetet bevisligen. Om det fungerar efter valet går inte att säga ännu, säger han.