Inrikes.

2017-09-22 07:00
 • Anna Mårtennson. Bild: Maria Wärnbring
  Anna Mårtennson.
 • Peter Jutterström. Bild: Anna Hållams.
  Peter Jutterström.
 • Andreas Sturesson Bild: Anna Hållams.
  Andreas Sturesson
 • Jerry Hansson. Bild Anna Hållams
  Jerry Hansson.
 • Kristian Aroonsson. Bild: Anna Hållams.
  Kristian Aroonsson.

Partierna om eventuella samarbeten efter valet

Partierna om eventuella samarbeten efter valet.

Partierna om eventuella samarbeten efter valet:

Anna Mårtensson (L):

 • Förespråkar ett blocköverskridande samarbete med Socialdemokraterna och andra partier som kan tänkas vilja ingå i konstellationen. Hon utesluter samarbete med SD, V och Demokraterna.

Peter Jutterström (M):

 • Satsar helhjärtat på ett allians-samarbete. I övrigt är han beredd att diskutera med flera partier även om han politiskt står långt ifrån framför allt V. Han ser även svårigheter med att samarbeta med Demokraterna.

Andreas Sturesson (KD):

Går till val för ett allianssamarbete. Utesluter samarbete med SD. Och ser stora svårigheter med att samarbeta med framför allt V – men delvis även med de övriga rödgröna partierna och Demokraterna.

Margareta Sylvan (MP):

 • Kan tänka sig ett blocköverskridande samarbete om inte de rödgröna får egen majoritet. Ser framför allt möjligheten med S, L och C. Utesluter endast samarbete med SD.


Jerry Hansson (V):

 • Går till val på ett rödgrönt samarbete. Han tror inte att vänstern skulle gynnas av ett blocköverskridande styre – men utesluter endast samarbete med SD.

​Kristian Aronsson (SD):

 • Ser helst ett samarbete med Demokraterna, M och KD. Men utesluter inte samarbete med andra partier.