Inrikes.

2017-08-25 07:00
Vårdcentral, folktandvård och familje­central ska finnas samlat i en helt ny byggnad på centrala Råslätt. Bild: White
Vårdcentral, folktandvård och familje­central ska finnas samlat i en helt ny byggnad på centrala Råslätt.

Råslätt får ett helt nytt vårdcentrum

I tisdags klubbades det igenom i regionstyrelsen. Efter att ha diskuterats i flera år får nu Råslätt ett nytt vårdentrum.
– Råslättsborna har fått gå till 30 år gamla lokaler som inte är anpassade efter dagens behov, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd.

Diskussionen har pågått i flera år. Men nu ser Råslätt äntligen ut att få sitt vårdcentrum. Det blir en helt ny byggnad på centrala Råslätt med både vårdcentral, folktandvård och familje-central.

Delar av lokalerna ska kunna vara öppna för en kvällsmottagning. Samtidigt planeras det så att byggnaden kan få ett våningsplan till ifall behovet blir större i -framtiden.

Ett lyft för Råslätt

Det slutliga beslutet tas i regionfullmäktige nästa vecka. Men efter att det har klubbats igenom av en enad regionstyrelse väntas det inte vålla någon större diskussion där.

– Vi är glada att det här äntligen blir av och det var total enighet bland politikerna i regionstyrelsen, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M) till Jönköpings-Posten.

Enligt beslutsunderlaget kommer hela satsningen att kosta 161,5 miljoner kronor. Politikerna vill däremot att byggnaden blir något mindre än förslaget vilket kan göra att kostnaden minskar något.

– Den här frågan har vi socialdemokrater drivit sedan valrörelsen 2010. Råslättsborna förtjänar ett nytt vårdcentrum. Det blir ett lyft för Råslätt och mer rättvist eftersom alla har rätt till en nära och jämlik vård. Vi har sett ett stort behov av att rusta upp och det bästa alternativet har varit att bygga nytt och smart i stället för att fortsätta renovera, säger Marcus Eskdahl.

Byggnaden väntas stå klar våren 2020.