Inrikes.

2017-09-29 07:00

Så höga vinster gör friskolorna i Jönköping

Ända sedan John Bauer-gymnasiets dagar så blomstrar marknaden för friskolor i Jönköping. Men bland friskolorna i trakten gömmer sig både vinstmagneter och rena solskenshistorier som räddar skolan på landsbygden. ETC Jönköping kartlägger friskolorna.

När John Bauer-gymnasiet startade på A6-området höstterminen 2000 var det början på en våg av friskolor i Jönköping. Med bärbara datorer som lockbete växte friskolorna snabbt under det tidiga 2000-talet.

I dag går Jönköpingselever i sju fristående gymnasieskolor och nio grundskolor. Störst bland de fristående gymnasieskolorna i Jönköping är Plusgymnasiet som med 231 elever. De fick närmare 22 miljoner kronor av Jönköpings kommun under 2016. Bland grundskolorna är Engelska skolan störst, som med 781 elever fick drygt 67 miljoner kronor av Jönköpings kommun under 2016.

Stora koncerner

Friskolorna har blivit en lukrativ affär för de stora koncernerna. Flera av skolorna i Jönköping ingår i några av de största friskolekoncernerna. Den största friskolekoncernen i norra Europa är Academedia AB med 550 utbildningsenheter. De gjorde ett rörelseresultat på 535 miljoner kronor under 2016. Flera av Jönköpings skolor ingår i koncernen. I Academedia ingår både Plusgymnasiet, LBS Kreativa Gymnasiet och Vittra Samset. Exakt hur mycket eventuell vinst var och en av Jönköpingsskolorna gjort döljs i årsredovisningen för hela koncernen.


KOM TILL BOKMASSAN !

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister. All information: ETC.se/Bokmassan


Academedia, som börsnoterades under 2016, är överlägset störst på den svenska marknaden. Sedan riskkapitalbolaget EQT tog över bolaget 2010 har intäkterna från kommun och stat mångdubblats. Och bolaget räknar med att växa kraftigt under de år som kommer.

”Academedia har en stark position för att fortsätta en uthålligt lönsam tillväxt”, skriver de i årsredovisningen. Målsättningen är att ha en lönsamhet på sju till åtta procent av omsättningen vilket de nästan klarar redan i dag med en lönsamhet på 5,5 procent.

Tillväxten i koncernen väntas komma genom att framför allt fylla skolorna med fler elever. Men också genom att köpa nya verksamheter. Under 2016 köpte koncernen den tyska förskolegruppen Joki – samtidigt som de köpte 13 nya skolor och startade 14 i Sverige och Norge.

Driver 28 grundskolor

Den största enskilda friskolan i Jönköpings kommun, Engelska skolan, gjorde ett rörelseresultat på 110 miljoner kronor under 2016. Under året drev de 28 grundskolor och ett gymnasium i Sverige. Skolan i Jönköping är en av deras största.

John Bauer-gymnasiet gick som bekant i konkurs 2013 – efter att huvudägarna berikat sig själva genom en försäljning till det danska riskkapitalbolaget Axcell oktober 2008. Men ägarna bakom koncernen, med Rune Tedfors i spetsen, är fortfarande aktiva på skolmarknaden med grundskolekoncernen Prolympia. Koncernen är med sina 3 500 elever på tio orter i Sverige betydligt mindre än konkurrenterna. Koncernen gjorde i sammanhanget ett blygsammare rörelseresultat på knappt 3,5 miljoner kronor. Skolan betalar sedan tidigare tillbaka på ett aktieägartillskott från ägarna och har ännu inte genererat någon vinst till ägarna. Framtiden ser däremot ljus ut om man ska tro årsredovisningen.

Satsar på bredare elevunderlag

Friskolorna brukar ofta kritiseras för att försöka locka elever från välbärgade familjer – för att på så vis säkra skolresultaten även med en mindre lärartäthet. Men ska vi tro årsredovisningarna är det inte den strategin som skolorna ser framåt för att fortsätta växa. När skolkoncernerna ska lyfta fram hur de tänker växa i framtiden är det flera som nämner invandringen och hur underlaget av elever väntas öka kraftigt under de närmsta åren. Flera av skolorna har inte full beläggning – vilket betyder att det finns stora vinstmöjligheter bara genom att fylla klassrummen. Flera av dem satsar därför på ett bredare elevunderlag.

Men alla friskolor som eleverna i Jönköping går i är inte vinstdrivande koncerner. Det fick också undantag med helt andra värden. Föreningen Jönköpings kristna skolor är ett exempel som driver flera skolor i Jönköping helt utan vinstintresse – däribland Kungsgymnasiet och Strandskolan.

Ett annat exempel är Adelövs skola som ligger mellan Gränna och Tranås. Den kommunala skolan i Adelöv lades ner 2004 då elevunderlaget ansågs vara för litet. Då startade Adelövs friskoleförening som tre år senare startade Adelövs friskola. Satsningen har blivit något av en succéhistoria i lilla Adelöv. I dag har skolan över 70 elever varav 23 kommer från Jönköpings kommun.

 

Friskolor i Jönköping: 

 

 • Academedia AB
  Norra Europas största friskolekoncern. Under 2016 gjorde de ett rörelseresultat på 535 miljoner kronor. I Jönköping ingår skolorna Plusgymnasiet, LBS Kreativa Gymnasiet och Vittra Samset i koncernen.
 • Engelska skolan
  ​Den enskilt största fristående skolan i Jönköping med totalt 781 elever. Koncernen gjorde totalt en vinst knappt 110 miljoner kronor under 2016.
 • Prolympia
  Grundskola med idrottsinriktning som drivs av förra ägarna av John Bauer-gymnasiet. Koncernen gjorde en vinst på knappt 3,5 miljoner kronor under 2016.
 • Jensen gymnasium
  Ingår i koncernen Jensen Group AB som gjorde ett rörelseresultat på närmare 39 miljoner kronor under 2016.

 • Magnus Ladulås-skolan
  En liten fristående skola för elever med särskilda behov. Totalt nio elever i Jönköping. Ingår i J-son Pedagogikcentrum AB som gjorde en i sammanhanget blygsam vinst på 658 000 kronor.

 • Magelungen
  Både gymnasium och grundskola i Jönköping som ingår i koncernen Magelungen Utveckling AB. De består av både fristående skolor och behandlingsverksamheter. Koncernen gjorde en vinst på närmare tio miljoner kronor.

 • Adelövs friskola
  Föreningsdriven friskola i Adelöv med 23 elever från Jönköpings kommun.

 • Jönköpings kristna skolor
  En föreningsdriven skola på kristen grund. Kungsgymnasiet och Strandskolan ingår i föreningen. Undervisningen är, enligt föreningen, icke-konfessionell. Men eleverna förväntas respektera skolans kristna identitet och värdegrund.

 • Vettergymnasiet
  Lokal friskola som gjorde en förlust på 25 000 kronor under 2016.

 • Kunskapsskolan
  Ingår i koncernen Kunskapsskolan i Sverige AB med drygt 13 000 elever i 29 grundskolorna och sju gymnasieskolorna. Gjorde ett rörelseresultat på drygt 51 miljoner kronor under 2016.

 • Praktiska gymnasiet
  En koncern med totalt 33 skolor i Sverige. Under 2016 gjorde koncernen ett rörelseresultat på drygt 96 miljoner kronor.

  Fotnot: Rörelseresultat eller EBIT, efter engelskans Earnings Before Interest and Taxes, är ett mått på ett företags vinst före räntor och skatter. Det vill säga differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna. Siffrorna är hämtade från koncernernas senaste årsredovisningar (2016).