Inrikes.

2017-10-20 09:32
  • Johan Sandberg McGuinne, förstelärare i samiska och engelska i Lycksele kommun, är starkt kritisk till debattartikeln som  Malin Wengholm (M) var med och skrev.  Bild: Privat
    Johan Sandberg McGuinne, förstelärare i samiska och engelska i Lycksele kommun, är starkt kritisk till debattartikeln som Malin Wengholm (M) var med och skrev.
  • Malin Wengholm. Bild: Press
    Malin Wengholm.

Samer rasar mot Wengholm (M): ”Kulturellt folkmord”

Samer reagerar nu kraftigt mot Malin Wengholm (M), regionråd i Jönköping. Hennes debattartikel om att avskaffa modersmålsundervisningen beskrivs som både historielös och ovetenskaplig.
   – Det skulle innebära ett kulturellt folkmord, säger Johan Sandberg McGuinne, förstelärare i samiska och engelska i Lycksele kommun.

Malin Wengholm (M) var i tisdags en av tre moderater som skrev en debattartikel i Aftonbladet med krav på att modersmålsundervisningen skulle avskaffas i Sverige.

”Det är dags att avskaffa modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk och i stället ställa samma krav och förväntningar på alla elever gällande krav på kunskaper i svenska språket”, skriver de.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


De menar att barn riskerar bli ”halvspråkiga” om de inte får fokusera helt på undervisningen i svenska.

Togs emot med förskräckelse

Debattartikeln har under veckan mött stark kritik från flera grupper i både Jönköping och resten av landet. Bland samerna i Sverige togs debattartikeln emot med förskräckelse. Johan Sandberg McGuinne har en samisk mamma och ett gaelisk pappa från Skottland. Han tillhör med andra ord en minoritet både i Storbritannien och i Sverige. Han var en av flera samer som svarade på debattartikeln i tisdags och han sparar inte på orden.

– Man går tillbaka till helt felaktiga tankar om flerspråkighet. Man går så långt tillbaka som början av 1900-talet, säger han.

Sandberg McGuinne konstaterar att moderaterna helt förbiser modern forskning som visar att modersmålsundervisningen underlättar stort för att eleverna ska klara sig i samhället. Samtidigt reagerar han starkt på ordvalen i debattartikeln. De använder ordet ”halvspråkig” och målar upp det som ett problem som kan avvärjas genom att ta bort modersmålsundervisningen.

Vad Wengholm och hennes partivänner helt verkar ha missat är att begreppet halvspråkig myntades av Nils Erik Hansegård, som var professor i samiska vid Umeå universitet. Termen togs fram för att beskriva hur samiska barn då berövades sina modersmål just för att de inte fick lära sig sitt språk i svenska skolor, konstaterar Sandberg McGuinne.
– Halvspråkighet är inte något som du botar genom att förbjuda ett modersmål. Det är raka motsatsen, säger han.

I debattartikeln målar även moderaterna upp modersmålsundervisningen som någonting relativt unikt för Sverige. Men även det får Sandberg McGuinne att reagera. I flera andra länder, bland annat Storbritannien och Finland, går minoritetsgruppers elever ofta i skolor som helt och enbart undervisar på deras modersmål.

– EU har till och med tagit ett beslut om att alla medborgare ska bli trespråkiga. Jag förstår inte hur moderaterna tänker här. Om de här barnen får en bas i sina hemspråk så kan de bli en stor tillgång för Sverige i världen.

”Dödar den samiska kulturen”

Bland samerna har det under de senaste decennierna gjorts stora satsningar på att få dem att återerövra sitt språk. Tidigare fick inte samer prata samiska i skolan i Sverige – bland annat det ledde till att språket nästan utrotades den gången. Sedan dess har mycket blivit bättre. Men om moderaterna skulle få igenom sitt förslag på att avskaffa modersmålsundervisningen ser Sandberg McGuinne stora risker med att allt arbete har varit förgäves.

– Det skulle innebära ett kulturellt folkmord. Stryper man möjligheten för samiska barn att lära sig sina språk så dödar man den samiska kulturen. Språket är ett av de viktigaste benen som kulturen vilar på. Jag tror man kan säga det samma om jiddisch-talande judar, säger Sandberg McGuinne.

Han fortsätter:
– Åsikter som vi för fem år sedan tyckte var vidriga har i dag blivit vardagsmat, då blir sådana här diskussioner vanligare. Det betyder inte att personerna i fråga är rasister. Men man använder sig av ett rasistiskt språkbruk utan att tänka på det. Man tänker att vi måste hjälpa de här utan att tänka vidare på vad är det jag faktiskt säger.

Fotnot: ETC Jönköping har sökt Malin Wengholm över både telefon och sms för att hon ska kunna besvara kritiken. Men hon har inte svarat.