Ledare. Ewelina Axell.

2017-12-18 07:00

Dags för jämställd snöröjning i Jönköping

Visst är det härligt med snö? De mörka mornarna och kvällarna blir med ens ljusare men samtidigt blir det halt och svårare att komma fram. Vi är bortskämda och tror att framkomligheten ska vara som vanligt och att trafiken ska flyta på. Högst av alla klagar bilisterna utan en tanke på att det är svårare att gå eller cykla genom tio centimeter snö än att köra bil.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Fler och fler kommuner börjar med jämställd snöröjning. Det innebär att gångvägar, cykelvägar och busshållplatser plogas före större bilvägar. Det gynnar framför allt kvinnor, eftersom fler kvinnor än män går, cyklar och åker kollektivt.

Forskning visar nämligen att män kör bil i betydligt större utsträckning än kvinnor som oftare går, cyklar, åker bil som passagerare eller reser med olika kollektiva färdmedel. Ensamstående kvinnor med barn och singelkvinnor har den högsta andelen gång- och cykelresor av alla grupper.

På Jönköpings kommuns webbplats står det att: ”Gator, vägar och gångbanor sköts i en speciell prioriteringsordning.

1. Bussgator, genomfartsleder, branta backar, vissa cykel- och gångbanor

2. Lokalgator, bostadsgator

3. Vägsamfälligheter

4. Övriga gång- och cykelbanor

Av gång- och cykelvägarna hålls ungefär hälften öppna. Vilka som är öppna beror på nyttjandegrad”.

Det låter ju som om kommunen skulle kunna ha gjort en jämställdhetsanalys för att prioritera snöröjningen eftersom både bussgator och (vissa) cykel- och gångbanor prioriteras.

Men vi som går och cyklar vet att det inte snöröjs alls i någon vidare omfattning på cykel- och gångbanor för att inte nämna trottoarerna. Där får vi pulsa oss fram i snöhögarna och i värsta fall har vägbanans snö hamnat där också. Hur lätt är det då att promenera med barnvagnen till förskolan? Eller med rullatorn till mataffären?

Läser vi vidare på Jönköpings kommuns webbplats så står det att på huvudgator och bostadsgator med branta backar ska snöröjningen påbörjas snarast. Men prioriterade gång- och cykelbanor kan vänta i åtta timmar innan kommunen börjar ploga.

Den här prioriteringen får olika konsekvenser för kvinnor och män. Det är hög tid att införa jämställd snöröjning även i Jönköpings kommun! Genom förändrad prioritering ur jämställdhetsperspektiv blir staden mer tillgänglig för alla, inte minst barn och ungdomar som inte har valet att ta bilen.

Ett bra exempel är Karlskoga kommun:

Förskolor prioriteras allra först i snöröjningen, före sex på morgonen, eftersom det är dit föräldrar åker innan de tar sig till jobbet. Därefter prioriteras större arbetsplatser, såväl kvinnodominerade som mansdominerade. Sedan är det dags att ploga gång- och cykelstråk till skolor, när eleverna börjar röra på sig.

När dessa grundläggande stråk öppnats fortsätter snöröjarna med de större bilvägarna. På detta sätt anpassades snöröjningen bättre till människors vardagslivspussel och transportsätt. En tydlig kvalitetsförbättring av gatukontorets verksamhet.

Ett steg i rätt riktning är att kommunen har provat sopsaltning av gång- och cykelbanan mellan hamnpiren och Bankeryd och nu ska sträckan för sopsaltning förlängas ända till Huskvarna centrum! Syftet är långsiktigt att få fler att cykla även vintertid. På sikt behöver därför fler gång- och cykelbanor sopsaltas för att öka framkomligheten för de som inte åker bil.

Det är dags för ytterligare prioriteringar som ger tillgänglighet för alla och sluta prioritera de (män) som (ensamma) åker bil. Gång- och cykelvägar samt busshållplatser ska ha högre prioritet än bilvägar eftersom det är svårare att ta sig fram som gående eller på cykel i tio centimeter snö jämfört med bil.