Ledare. Erik Hugander.

2017-08-21 07:00

En piss i Munksjön

Vad är, förutom ren luft, viktigare än rent vatten? Jönköpings kommun arrangerar nu en elva dagar lång folkfest med vattnet i centrum för att uppmärksamma detta livsmedel. Helt rätt! Vatten och vattenkvalité förtjänar mer uppmärksamhet.

Det är få länder som har så god tillgång på rent vatten som Sverige har. Och vi som bor runt Vättern har ju en oändlig vattenreservoar och har därmed klarat oss bra denna torra sommar.

Värre har det varit på andra håll i landet, även kommuner i Jönköpings län har behövt införa ransonering av vatten. I det jordbruksintensiva Skåne är det nu inte bara ytvattnet som är förorenat utan även grundvattnet har blivit påverkat av vår ohållbara livsstil med bekämpningsmedel och annat.

Nu är det ju så att trots att Vättern är en av Europas största vattentäkter så är den inte oändlig, så klart. Även om känslan och intrycket är det när man ser på den gigantiska massan av sötvatten som försvinner bortom horisonten. Förhoppningsvis kan den pågående festivalen H20 Jönköping bidra till att fler människor tänker på värdet av rent vatten, och kanske även reflekterar över hur vi använder det som upplevs oändligt men som faktiskt är begränsat. 

I valrörelsen 2014 var ett av Miljöpartiets huvudnummer i Jönköpings kommunalpolitik just vatten och särskilt Vättern som dricksvattentäkt. Det var bland annat frågan om gruva i Norra Kärr norr om Gränna som gjorde att vi valde att lyfta vattentemat. Därför delade vi ut flygblad och satte upp valaffischer med texten ”Värna -Vätterns vatten”. Några ansåg att vi bedrev plakatpolitik. Därför var det extra roligt när Jönköpings kommun i höstas affischerade på stan; ”Vättern är din och min – Var rädd om den”. Det går att påverka även som oppositionsparti! Vem skulle i dagens Jönköping efter denna sommar säga att politik för god vattenkvalité är plakatpolitik? 

Även om Jönköpings kommun är lyckligt lottad jämfört med andra kommuner, avseende tillgången på vatten, så har vi verkligen utmaningar på området. 

Det är inte att rena Vättervattnet och trycka ut det i rör till våra kranar i hushållen som är flaskhalsen och kräver de stora resurserna. Det är i andra änden reningen av allt avloppsvatten.

Jönköpings invånare blir fler och stans reningsverk vid Munksjön är redan utnyttjat maximalt. Även om moderna toalettstolar gör åt med allt mindre vatten vid varje spolning så går inte ekvationen ihop.

Vi duschar mer än vad som faktiskt behövs och kläder tvättas innan de är smutsiga. Framtidens bostäder planeras nu och borde ha mer genomtänkta system för att hantera de stora volymerna av vatten, särskilt det förorenade vattnet.

Helst borde mängden avloppsvatten per person minskas. Det klokaste vore nog att redan vid källan separera kiss och bajs, eller urin och fekalier som det heter på fackspråk. Detta är ju prima råvaror till växtodling och biogasproduktion som inte borde blandas med vatten från dusch, disk och tvätt som är lättare att rena än det som kommer från toalettstolen.

I Helsingborg läggs nu grunden till 300 lägenheter där avloppsvatten från toaletter separeras från övrigt avlopp. De nya kvarter och stadsdelar som nu tar form kring Munksjön och på andra håll i vår kommun borde planeras så att dricksvatten och avloppsvatten tas på större allvar. Frågan är större än en piss i Munksjön.