Ledare. Erik Hugander.

2017-02-25 06:38

Hur vill du att Jönköpings kommun ska vara år 2048?

Alliansen i Jönköping är i dag ett grundstött fartyg, med bruten mast och trasiga segel, vars besättning bråkar och ägnar sig åt myteri.

Hade Alliansen i Jönköping ingen gemensam vision före det senaste valet, eller åtminstone direkt efteråt när de valde att styra kommunen i minoritet? Och om de har, eller åtminstone har haft, en vision så är den i så fall dålig eller inaktuell? Frågorna föranleds av att Jönköpings kommun återigen har dragit i gång en process för att hitta på en ny vision.

Frågan ”hur vill du att Jönköping ska vara år 2030” ställs till invånarna på kommunens hemsida. Visionen ska behandlas politiskt i höst meddelas det. Har kommunledningen inte redan långsiktiga målsättningar att arbeta efter? Vilka tidsperspektiv har egentligen allianspolitikerna i sina ansvarsfulla och tunga roller? Det återupptagna visionsarbetet, det gjordes försök för några år sedan, uppfattas som ett desperat försök att få besättningen att blicka mot horisonten och för en stund glömma att skutan tar in vatten.

Visioner i sig är bra. De kan väcka känslor, provocera och engagera. Vilket får fart på samtalen om hur vi vill leva våra liv. De hjälper oss att organisera oss och se vartåt vi vill. Att i mandatperiodens andra halvlek gå ut och fråga medborgarna vad de vill för att i höst, när det är mindre än ett år till valet, besluta om en ny vision är dock märkligt.

Det röriga läget i kommunpolitiken, jag tänker bland annat på arenafrågan, biogasen och försöket att sälja Axamo-skogen, kan alltså förklaras med att det egentligen inte finns en samsyn inom Alliansen. Varken om här och nu eller om en mer långsiktig utveckling.

När man efter ett val tar på sig kaptensmössan, greppar rodret och kastar loss ska destinationen vara bestämd. Att det under seglatsen blir oväder, till och med stormar, får man räkna med. Det tillhör såväl långseglingar som det politiska livet. Men om det inte finns en bestämd kurs, ett gemensamt mål, utan att syftet bara är att alla ska få vara med och hålla i rodret så är det någonting annat.

Om kommunledningen inte själva vet hur den vill att kommunen ska vara om 12-13 år så är det ändå en god idé att fråga andra om det. Men det finns ingen anledning att nuvarande besättning hastar fram något på ett halvår och sedan klubbar igenom det strax före 2018 års valrörelse.

Alliansen, som har snedseglat utan kompass alltför länge, bör fokusera på att hålla skutan på rätt köl och invänta nästa val. Såvida de inte redan nu vill gå in i nödhamn och lämna över rodret. Jönköpings kommun behöver ansvarsfulla ledare med fungerande kompass. Ledare som ser orosmolnen och förstår vart vindarna bär. Det behövs fler resonemang och lösningar. Det behövs fler som tar helhetsgrepp och för samtal som lyfter samhällsdebatten om hur vår värld och kommun ska vara. Fastän mycket skulle ha gjorts annorlunda tidigare så är 12-13 år framåt i tiden för kort framförhållning för en vision.

Det mesta av vad som kommer att prägla vår kommun år 2030 har ju redan beslutats, planerats och byggts. Det har redan formats, utbildats och utvecklats. Visionen bör i stället ta sikte på en generation framåt i tiden, alltså cirka 30 år. För att visionen inte ska upplevas för långt bort, och att arbetet med att sätta segel ska komma i gång direkt efter valet, kan ett eller ett par etappmål stakas ut.

Låt visionsarbetet bli en av de viktigaste frågorna i valrörelsen. Det kommer att göra kommunpolitiken mer engagerande och ideologisk.

 

Erik Hugander
Erik Hugander 
Bor utanför Gränna, fullmäktigeledamot i Region Jönköpings län för Miljöpartiet.