Ledare. Ewelina Axell.

2017-11-20 07:00

#Metoo är toppen av ett isberg

Jag uppmanar alla att läsa kvinnors och transpersoners berättelser om sexuella övergrepp under hashtagarna #metoo och #tystnadtagning. Samt mäns berättelser om övergreppen de har begått, under hashtagar som #ihave och #itwasme. Nästan varje kvinna har blivit sexuellt trakasserad eller utsatt för övergrepp. Bland unga är problemet extra stort.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

I spåren av #metoo uppmärksammas arbetsgivarnas ansvar för att stoppa sexuella övergrepp på arbetsplatsen. Diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är tydliga. Ingen kränkande särbehandling får förekomma. När sexuella trakasserier ändå sker har arbetsgivaren skyldighet att agera.

När sexuella trakasserier sker i skolan har personalen skyldighet att agera. De får inte stoppa huvudet i sanden som personalen på Dragonskolan i Umeå har gjort. Det samtidigt som tjejer vittnar om hur de i flera år har blivit utsatta för tafsande, sexistiska kommentarer och patriarkalt förtryck av både personal och killar i klassen. Kvinnliga lärare vittnar också om nedsättande kommentarer i lärarrummet och om en rektor som både förminskar och problematiserar tjejernas upplevelser och inte tar sitt ansvar för att hantera detta.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Precis som annat som nu kommer fram under #metoo-kampanjen så är denna händelse på Dragonskolan bara toppen av ett isberg. Även om vi inte uppmärksammats eller hört talas om tjejer som har blivit utsatta på Jönköpings gymnasieskolor innebär inte det att det inte har hänt eller händer här.

Sexuellt ofredande är ett av de vanligaste brotten som begås mot flickor i grundskolan, vilket Lärarnas tidning rapporterade om i våras. I en undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå) uppger var fjärde flicka i årskurs 9 att de har utsatts för sexuellt ofredande det senaste året. Av dessa uppger 28 procent att ofredandet ska ha skett i skolan. Motsvarande siffra för pojkar är 5 respektive 62 procent.

Det krävs ett systematiskt förebyggande arbete och en kunskapshöjning kring detta både hos personal och ledning inom hela skolan i Jönköping, från förskola till gymnasium. Det måste råda nolltolerans mot sexuella trakasserier i samhället, särskilt viktigt är det när det kommer till skolan som i och med skolplikten inte är en valfri plats att vistas på. Det är också den arena där stor del av ungas syn på könsroller och jämställdhet formas. Att tjejer och hbtq-personer dagligen får utstå sexuella trakasserier från elever och skolpersonal är oacceptabelt.

Alla former av sexuella trakasserier måste anmälas av skolan. Oavsett om de är fysiska, verbala eller via nätet är trakasserier en olaglig handling och ska också hanteras som en sådan. Elever ska ges starkt stöd av skolans personal vid anmälningsprocessen.

Lärarnas riksförbund uppmuntrar att skolor runt om i landet lyfter #metoo i klassrummet.

– Skolan måste ta tag i de här frågorna och vara en drivande del av det, säger ordförande Åsa Fahlén.

Men det räcker inte att skolan gör det. Du som förälder måste också prata med dina barn om det, om rätten till sin egen kropp, om att du vill att barnet ska berätta för dig om något händer, att barnet inte får kränka eller trakassera någon. För att underlätta för föräldrar och andra vuxna har Rädda barnen tagit fram handboken ”Stopp! Min kropp!” med tips och råd om hur man kan börja prata med barn i olika åldrar om detta.

Det är viktigt att vi vuxna tar ett ytterligare steg och verkligen tar ansvar för att stoppa sexuella övergrepp och trakasserier. Acceptera inte när människor i din närhet skämtar eller talar om hur de vill sexuellt utnyttja/våldföra sig på någon. Ta ställning och säg ifrån!