Ledare. Erik Hugander.

2017-03-24 13:28

Onaturligt med sommartid

Den dagen jag föddes, 7 november 1979, tog riksdagen ett korkat beslut. Då beslutade de att Sverige skulle införa sommartid. Nu i helgen är det dags att vrida fram klockan en timme. Suck och gäsp!

Syftet med sommartid är att vi ska få flera ljusa timmar under arbetsdagen, enligt traditionell syn på arbetsdagen, när industriarbetare skall (skulle) vara på plats. Genom att ändra klockan så att den visar 13 i stället för 12 när solen står som högst, så är det tänkt att spara energi och därmed pengar (stearinljus, elektricitet). Det innebär mer ljus på kvällen och mindre på morgonen. På engelska heter det daylight saving time (DST). Det är inte mycket som talar för att det i slutändan har blivit någon energi eller några pengar sparade.

Det är enkelt och logiskt att det är just tidpunkten när solen står som högst som är utgångspunkten för vad vi kallar de 24 timmarna på dygnet. Tolv timmar före och tolv timmar efter. Men det går ju att göra på annat sätt, vilket sommartid handlar om.

Detta är ett arv från industrialismen, där den rationella genom sina tidsstudier, beräkningar och sin teknik tror sig kunna övervinna sig själv och naturen. Under första världskriget gjordes försök med sommartid. Svenskarna, främst bönder som hade vant sina kor att bli mjölkade på särskilda tider protesterade. Mjölkkorna blev helt enkelt tjuriga på grund av rubbad dygnsrytm. Sommartiden avskaffades redan efter en säsong. Det gällde att hålla sig väl med bönderna som var många på den tiden. Urbaniseringen som sedan tog rejäl fart innebar inte bara färre bönder utan även förlorad känsla för dygnsrytm och annat som har med naturen att göra. Livet i staden med arbetet i fabriken eller på kontoret blev norm vilket innebar att man åter funderade på att införa den onaturliga sommartiden, med hopp om att spara energi och pengar.

Under tusentals år har vår dygnsrytm formats efter dygnets och årets skiftningar. Inte ens ett riksdagsbeslut kan ta ur oss denna nedärvda rytm. I dagens samhälle förväntas vi vara lika pigga och effektiva året om.

Nästa vecka kommer dessvärre de flesta vara lite tröttare, några kommer glömma bort att ändra klockan vilket så klart ställer till det på olika sätt. Allvarligare är att ett antal människor kommer vara i olag under ett antal dagar på grund av denna av staten orsakade störning av dygnsrytmen.

Än allvarligare, bokstavligen gravallvarligt, är att under nästa vecka kommer det vara några fler hjärtan som slutar slå än vanligt – en följd av rubbad dygnsrytm. Dessutom kommer de flesta trafikanter ha sovit mindre och därmed utgöra en större risk på vägarna. Inom arbetslivet får vi räkna med måndagsexemplar hela veckan. Till skillnad från mjölkkorna så accep-terar vi tidsomställningen.

De som vill ha mer vaken tid när det är ljust ute kan ju själva välja att gå upp tidigare på morgonen om de verkligen vill. De arbetsgivare som verkligen tror att tidsomställningar är grejen kan ju ändra schemat på just sin arbetsplats, hur många gånger som helst och när de vill på året.

Det finns hopp om att vi blir av med sommartiden! Nuvarande uppsättning riksdagsledamöter är nämligen de flitigaste någonsin om att motionera om att avskaffa tidsomställningen. Några vill ha normaltid året om och några vill att sommartid skall bli normaltid, året om. Att solen står som högst vid mid-dagstid bör dock vara utgångspunkten precis som att vi firar mid-sommar när dagen är som längst och natten som kortast. När riksdagen väl har fattat sitt beslut så krävs det visst att ett EU-direktiv ändras också.

Låt solen ha sin gång och låt bli att ställa till det för folk!

 

Erik Hugander
Erik Hugander 
Bor utanför Gränna, regionpolitiker för Miljöpartiet.