Ledare. Peter Persson.

2017-03-04 06:48

Slavlika förhållanden finns här i Sverige

En fri och oberoende press är en av demokratins hörnstenar. Att granska och belysa maktförhållanden är medias viktigaste uppgift. 

Public service är i det sammanhanget oundgängligt viktigt. Man behöver vare sig snegla på ägarintresse eller reklambudget. Så det är bara att gratulera Sveriges Radio Jönköping för granskningen av städfirman K 2 Comfort i Habo. Det är uppenbart att företaget med systematik har betalat löner långt under avtalet och dessutom uppträder hotfullt mot anställda som påtalar missförhållanden. Man har också rekvirerat arbetskraft som arbetskraftsinvandrare och då uppgivit en lön till Migrationsverket och en annan till anställda. Löner på 5 000 kronor i månaden är helt orimliga. Dessutom påstås även att kontanter på 3 000 kronor för en månads städjobb har betalats ut.

De fackliga organisationerna, Fastighetsanställdas förbund och Kommunal, har förgäves försökt förmå företaget att teckna kollektivavtal. Ett sådant hade givit de anställda på K 2 Comfort helt andra löne- och anställningsvillkor. I vårt land har vi inga garanterade lägstalöner. I stället är lönen förhandlad mellan parter – arbetsgivare och facklig organisation. Saknas fackliga medlemmar och facklig organisation kan arbetsgivaren godtyckligt sätta en lön. Exemplet i Habo visar hur viktiga de  fackliga organisationerna och kollektivavtalen är för tryggheten på jobbet.

Tyvärr är slavlika arbetsförhållanden inte unikt i dagens Sverige. Den höga arbetslösheten och försämringar av trygghetsförsäkringar, som a-kassan under de borgerliga regeringsåren, har givit arbetsgivarna ett större övertag på arbetsmarknaden. Flera fackförbund, som exempelvis Byggnads och Transport, kan vittna om en pågående social dumpning av löne- och arbetsvillkor.

Det är inte bara en plåga för de arbetare som utnyttjas. Seriösa företag konkurreras ut av fifflare som bara har kortsiktig vinst för ögonen. Hela samhället och vår välfärd påverkas också när inte skatter betalas in.

Nu har vi en socialdemokratiskt ledd regering som vill ta itu med social dumpning och oseriösa företag. En av de viktigaste grunderna är att fler har riktiga jobb att gå till. Arbetslösheten sjunker och det samtidigt som arbetslöshetsförsäkringen har förbättrats.

Regeringen har nyligen lagt fram förslag till riksdagen om att all offentlig verksamhet skall kräva bättre villkor, som kollektivavtalsenliga löner. Eftersom Habo-företaget har uppdrag för flera kommuner hade sådana regler skapat en annan ordning. Men förslaget röstades ner av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna. SD sade sig vara för regeringens förslag. Men efter en bättre middag hos Svenskt näringsliv ändrade man uppfattning.

Snart lägger regeringen fram ett förslag om så kallade Lex Laval. Innebörden är att fackliga organisationer ges rätt att använda konfliktvapen mot utländska företag för att hävda löntagarnas rättigheter. De borgerliga partierna går emot. I stället talar man om att lagstifta om sänkta löner.

Städarbetarna i Habo har inget att hämta hos Alliansen. Det har däremot det prisbelönta (!) K2 Comfort. Jag tycker priset skulle överlämnas till Radio Jönköping, facket och de städerskor som vågade påtala missförhållandena.

 

Peter Persson
Peter Persson  
Riksdagsledamot för Socialdemokraterna, från Jönköping.