Ledare. Peter Persson.

2017-08-07 06:00
”Borgerlighetens attacker kring Transportstyrelsen är snarast löjliga”, skriver Peter Persson.  Bild: Erik Simander/TT
”Borgerlighetens attacker kring Transportstyrelsen är snarast löjliga”, skriver Peter Persson. 

Socialdemokraterna borde vara ett mer populistiskt parti

Om inte Socialdemokraterna orkar ge hopp för en bättre framtid för alla, så är dörren vidöppen för en populistisk höger.

Vi är mitt inne i den så kallade rötmånaden. Leverpastej, skinka och annan frukostmat bör noga kontrolleras och luktas på. Filmjölken kan man väl få i sig vilket som. Dessvärre har mina utemöbler inte används som brukligt denna sommar. Men regnmätaren har haft stor glädje. Det handlar om att hitta rätt position.

Så gäller också det gemensamma, som så överstiger all privat sorg och glädje.

Transportstyrelsen är nu, milt sagt, i centrum för all inrikespolitik. Alltför för många, har glömt att höger-regeringen drev på konkurrensutsättning av gemensam sektor. Så upphandlades tjänster till mest förmånligt pris. Det handlade om IT-tjänster i tre ”billiga” före detta Öststater. Så började ju Transportsstyrelsens resa.

Den fortsatte långt in i det vi har byggt och vårdat gemensamt inom andra samhällsområden. En vän som skulle beställa färdtjänst hamnade i ett så kallat callcenter i Litauen. Jag själv fick ändra min självklart statliga bilbesiktning ombeställd i ett callcenter i Indien. Naturligtvis är det socialdemokratins främsta uppgift att skapa jämlikhet och solidaritet i hela världen. Men det görs inte genom sämre villkor i andra länder.

Borgerlighetens attacker kring Transportstyrelsen är snarast löjliga. De födde barnet nyliberalism.

Dessvärre lever alltför mycket kvar. Privatskolor och alltfler etableringar av privata vårdcentraler, har Socialdemokraterna alltför svårt att hantera. Nästa steg är naturligtvis att man betalar för bättre mottagning. Då sprängs hela jämlikhetsbygget.

Svårt är det att läsa IF Metalls ordförande i en artikel i Arbetet. Om hon är rätt citerad, är det en uppgivenhet kring politisk och facklig samverkan i framtiden. Om vi tror att Socialdemokraterna ska hanka sig fram som ett 25–30-procents-parti så blir vi ett annat parti. Då är tribunerna förutbestämda till unga som längtar efter karriär. Det som är socialdemokratins styrka måste återfås. Kraften och agitationen på arbetsplatserna.

Den är faktiskt inte långt borta. Alltfler oorganiserade. Alltfler som får sms på morgonen för ett dagjobb. Ökade samhällsklyftor och ett samhälle som blir alltmer segregerat. Fackföreningarna är grunden för en stark arbetarrörelse. Den måste hämta ny kraft i det som står utanför.

Det är nu som socialdemokratin i vårt land och många andra länder, måste göra om det igen.

Frågorna om klass och sociala villkor måste sättas främst. Om inte Social­demokraterna orkar ge hopp för en bättre framtid för alla, så är dörren vidöppen för en populistisk höger.

För övrigt anser jag att ordet populistisk missbrukas, nu även av mig, Socialdemokraterna borde vara ett mer populistiskt parti! I meningen att samla djupet av förhoppningar och våga utmana.

Peter Persson
Peter Persson 

Riksdagsledamot för Socialdemokraterna, från Jönköping.