Ledare. Alice Åström.

2017-03-11 07:01

Socialtjänsten är den nya konsultbranschen

Under de senaste åren har ropen om kris inom socialtjänsten ekat oftare och oftare. Inte en enda kommun i regionen har varit undantagen från detta. Personalomsättningen är hög och många vakanta tjänster finns.

De som jobbar inom socialtjänsten går på knäna, underbemannade som de är. De nyutexaminerade får sällan en längre introduktion och de kastas in i de svåraste ärendena på en gång.

Men det är bara när det verkligen har gått fel som det uppmärksammas i någon högre grad, vi minns alla de tragiska ärendena när barn har dött. Och då är det socialtjänsten och enskilda individer som får stå där med ansvaret och skulden.

Detta är det som ska vara samhällets yttersta skyddsnät och det är när individerna är i yttersta kris och kaos som det behövs. Familjen som inte fungerar och barn som far illa, tonåringarna som håller på att hamna helt snett i livet med begynnande missbruk och kriminalitet, kvinnor som misshandlas och är utsatta för ständigt hot, hedersvåldsrelaterade ärenden, alkoholister och narkomaner som behöver hjälp och de som har hamnat i en ekonomiskt utsatt situation.

Många av dessa klienter är i behov av en kontinuitet i stödet för att en förändring ska kunna ske – men i stället så möter jag de personer som nu är inne på tionde handläggaren, där de gång på gång får berätta sin historia och börja om.

Uppgivenheten hos dessa är förödande och kostnaderna enorma. Bara en ungdom som man inte lyckas fånga upp utan som i stället fortsätter in i djupare missbruk och kriminalitet kommer att kosta samhället stora belopp, genom polis, domstolsväsende, kriminalvård, sjukvård, behandlingshem och för att inte tala om alla brottsoffer som kommer att drabbas på vägen.

Nu har fenomenet med konsulter inom socialtjänsten blivit allt vanligare och en snabbt växande bransch. Erfarna socialsekreterare som har tröttnat på det eviga kaoset inom socialtjänsten väljer att gå över och bli anställda av konsultföretagen i stället. Lönen höjs väsentligt och du behöver inte vara del av en helhet som inte fungerar.

Kommunerna som står med vakanta tjänster och ärendehögar som växer blir i sin tur tvungna att ta in konsulter för att lätta på bördan och dessutom uppfylla de lagstadgade skyldigheter som man har när det gäller utredningstider bland annat.

Erfarenheterna från hyrläkare-systemet borde avskräcka nu när man ser att socialtjänsten är på väg åt samma håll. Det är dags att politikerna tar sitt ansvar både på kommunal nivå men det kanske framför allt är regeringens ansvar. För detta är inte ett problem för vår region utan det ser likadant ut över hela Sverige.

Om det yttersta skyddsnätet krackelerar vad finns det då kvar?