Ledare. .

2017-02-03 05:06

Strimmor av ljus i mörk tid

Det är nu ljusare om morgonen. Bra för oss människor i vår dag. ETC vågar satsa på en tidning i Jönköping. Papper och fördjupning utlovas. Det är utmärkt i en tid då nyheter blir fragment som snabbt far förbi. Vi behöver både fakta och berättelser om människor som inte annars kommer till tals.

Fakta kan vara att den socialdemokratiskt ledda regeringen har stoppat skattesänkningspolitiken och
i stället höjer ett antal skatter för att satsa resurser på jobb, välfärd och miljö.

150 000 nya jobb har skapats sedan regeringsskiftet. Sysselsättningsgraden har inte varit så hög sedan 1992. Arbetslösheten fortsätter att minska och regeringens reformer riktar sig till att minska orättvisorna i vårt land. Det är en utmärkt riktning i regeringspolitiken. Inte minst då borgerligheten vill det motsatta. Fortsätta sänka skatterna och krama vinstprofitörena i välfärden.

Men politiken är fortfarande för försiktig för att pressa tillbaka mörkret. I vårt land har klyftorna ökat mest i jämförbara länder under senare tid. Skattesänkningar, försämrade socialförsäkringar och minskad gemensam sektor har varit motorer för ojämlikhet.

Vi har både ekonomi och möjlighet att föra en annan och tydligare politik. Förbättrade pensioner för låginkomsttagare, höjda tak i socialförsäkringar och ytterligare resurser till det gemensamma är nödvändigt. Här måste det socialdemokratiska partiet, just partiet, inse att man inte är ett utskott till regering och riksdag, utan en levande folkrörelse och alltid i opposition till klassamhälle och orättvisor.

I USA och många europeiska länder har högerpopulismen under alltför många år varit på stark frammarsch. Inte för att de har lösningar på samhällsproblem. Men det framställs som att de faktiskt talar om dem. Detta medan en bred vänster har betonat så kallad identitetspolitik. Det är viktigt men försvinner om man glömmer de grundläggande klassfrågorna. Sverigedemokraterna, eller nationella fronten i Frankrike försvinner inte om vi kallar dem fascister, vilket många av dem är.

Deras värsta fiende är när vänstern har självförtroende att formulera en politik som förpassar dem i armarna på den löntagarfientliga höger där de hör hemma. En sådan politik måste ha som utgångspunkt att beskriva verkligheten så som den är. Samtidigt att vinna människor i en berättelse om arbete åt alla, ökad jämlikhet och solidaritet i vårt land.

Så längtar jag efter björklöven, murklorna, att ETC klarar sin upplaga och att allt fler talar om politikens vilja och djup.