Ledare. Erik Hugander.

2017-10-16 07:00

Till er som gillar Nato

Grattis till fredspriset ICAN! Det är alltså den internationella paraplyorganisationen ICAN som arbetar för avskaffande av kärnvapen som får Nobels fredspris i år. 

Priset ska enligt Alfreds Nobels testamente delas ut till ”den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser”. Nedrustning i allmänhet är ju bra och kärnvapennedrustning i synnerhet, inte minst efter senaste tidens vapenskrammel mellan Nordkorea och Trump, den odiplomatiska presidenten för det största Nato-landet.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Det finns ju en del svenskar som gillar Nato. Att det vore till fördel för oss att ingå en pakt där vi riskerar att tvingas försvara bland annat USA och Turkiet. Om Finland skulle bli angripet skulle det dock inte vara vår sak, åtminstone inte utifrån ett Nato-perspektiv eftersom finnarna inte är med i Nato. Min uppfattning är att Sverige ska eftersträva goda diplomatiska och mellanfolkliga förbindelser med alla länder.

Däremot är jag emot att vi ska knyta oss militärt närmre stormakter med imperialistiska och aggressiva agendor, såsom USA och Ryssland. Två länder med opålitliga regimer.

Att Sverige har ingått värdlandsavtal med Nato är olyckligt och ökar tyvärr spänningen i vår del av världen.

Debatten om militärer och försvarsförmåga tenderar att bli väldigt polariserad, i flera avseenden. Som före detta yrkesofficer och numera aktiv miljöpartist så instämmer jag varken i pacifistens eller i upprustarens slutsatser.

Ondska och aggression är något mänskligheten dessvärre får dras med och det finns anledning att motverka sådant och att förbereda sig för att hantera det. Alltså förstå och planera efter insikten att ingen är immun mot dödligt våld samt fundera över om och hur man själv vill agera när det bränner till eller helst dessförinnan.

Jag instämmer i Dag Hammarskjölds bevingade ord:”Peacekeeping is not a job for soldiers, but only soldiers can do it”. För att akut hindra beväpnade män(niskor) att bränna, våldta, döda och ödelägga så behövs det soldater. Däremot är väpnade styrkor inte det enda verktyget för att hindra krig eller bygga fred. Verkligen inte.

Bra soldater behöver öva. Det är inget märkvärdigt med det. Däremot behöver svensk militär inte öva med USA nära ryskt territorium. Den för ett par veckor sedan avslutade övningen Aurora var inte så väl tajmad. Eller så var det precis det den var så här ett år efter att Sverige hade närmat sig Nato i och med värdlandsavtalet? Åtminstone om man aktivt vill utmana Ryssland och att de skall höja tonläget så att svenskarna ska tycka att det kanske är bra med Natomedmemskap i alla fall.

Jag anser att svenskt försvar och svenskt totalförsvar har misskötts i decennier. Endast varannan tugga mat är inhemsk och 40 procent av oljan är rysk. Så den som på allvar tror att Putin vill oss illa borde vara intresserad av att åtgärda den nationella självförsörjningen av mat och energi till transporter.