Nyheter.

2017-04-07 07:00

Lokala motionerna till kongressen

Motionerna till S-kongressen 2017 från Jönköpings arbetarekommun. Motionerna kan både vara inlämnade av enskilda medlemmar och av föreningar. Arbetarekommunen behöver betydelsevis inte stå för varje motion. En del av motionerna läggs fram som arbetarekommunens egna och andra läggs fram från motionären.

1. Avskaffa anställningsformen allmän visstid  
Adrian Ericsson SSU Vätterbygd

2. Utveckla den svenska modellen med en sjätte semestervecka
Adrian Ericsson SSU Vätterbygd

3. Gör arbetsskadeförsäkringen jämställd
S-kvinnor i Jönköpings kommun

4. Stoppa skattefuskare på arbetsmarknaden
S-kvinnor i Jönköpings kommun

5. Höj garantipensionen
Ismail Quttineh, ordförande SSU Jönköping

6. Tillsätt en utredning för att reformera pensionssystemet
S-kvinnor i Jönköpings kommun

7. Översyn av pensionssystemet
Hans- Lennart Stenqvist, Bankeryds socialdemokratiska förening

8. Vinstförbud för välfärdsföretag
Huskvarna Socialdemokratiska förening

9. Sätt hela Sverige i arbete – igen!
Råslätts socialdemokratiska förening

10. Gör Sverige till världens jämlikaste land igen
Råslätts socialdemokratiska förening

11. Ett värdigt liv – krav på tydligare jämlikhetspolitik.
Leif Hagberg, Huskvarna S-förening

12. En jämlik tandvård – gör tänderna till en del av kroppen
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

13. Arbetsvillkoren i den gemensamma sektorn
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

14. Kostnadsfritt körkort inom ramen för gymnasieutbildningen
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

15. En rättvis bostadsmarknad
Henrik Andersson, Råslätts socialdemokratiska förening

16. Bostad åt alla
SSU Jönköping

17. Penningreform
Ismail Quttineh Ordförande SSU Jönköping

18. Utredning av en ny skattereform
June S-Förening

19. Fasa ut räntebidraget
Alf Gustafsson, Rosenlund/Ekhagens S-förening

20. Fasa ut ränteavdragen för att öka jämlikheten och bostadsbyggandet
SSU Jönköping.

21. Basinkomst – utred möjlighet för medborgarlön i Sverige
Leif A Jansson.

22. Ny strategi för statligt ägande
June S-förening.

23. Gratis kulturskola för alla barn
S-kvinnor i Jönköpings kommun.

24. Inför inkluderingskunskap i skolan
Mona Forsberg och Karin Widerberg.

25. Reformera det svenska betygssystemet
Ismail Quttineh, ordförande SSU Jönköping.

26. Stå upp för en human migrationspolitik
SSU Jönköping.

27. En moderniserad svensk och europeisk migrationspolitik
Socialdemokrater för tro och solidaritet.

28. Hjälp och stöd för nya svenskar med krigstrauman
Huskvarna Socialdemokratiska förening.

29. Omreglering av spel på hästar – så det gynnar landsbygdsutveckling, folkhälsa och djurhälsa
Anders Darenius.

30. Avskaffa monarkin
Ismail Quttineh Ordförande SSU Jönköping.

31. För kungen ur tiden
Henrik Andersson, Råslätts socialdemokratiska förening.

32. Rättsombud inom föreningsverksamhet
Leif Hagberg.

33. Res staty över Carl Grunewalld utanför socialstyrelsen i Stockholm
Leif Hagberg.

34. Erkännande av de ungas kultur genom ett digitalkulturinstitut
Henrik Andersson, Råslätts socialdemokratiska förening.

Relaterade artiklar